Home » Boligguiden » Få en profesjonell aktør til å forvalte din utleiebolig
Sponset

Alle mennesker trenger et sted å bo, derfor vil eiendom alltid være ettertraktet og lønnsomt som investering om man har et langsiktig perspektiv.

Utleiemegleren ønsker å skape en trygg, effektiv og lønnsom markedsplass for de som ønsker å investere i eller leie ut bolig, som også er ryddig og forutsigbar for leietakerne.

– Vi kjenner markedet godt, og kan derfor sette riktig leiepris. I tillegg tar vi oss av annonseringen, holder visninger, kreditt- og referansesjekker leietakere, oppretter depositum på en sikker depositumskonto som er i tråd med husleieloven, inngår leiekontrakt, dokumenterer boligens tilstand ved inn- og utflytting, samt følger opp alt som skjer underveis i leieforholdet. I tillegg forskutterer vi husleie i inntil to måneder, der hvor leietaker er forsinket med husleiebetalingen, sier Cathrine Edberg, CCO og intern advokat i Utleiemegleren.

Cathrine Edberg

CCO og intern advokat i Utleiemegleren

Profesjonell aktør

De fleste utleierne er privatpersoner som ønsker en profesjonell aktør til å leie ut deres eiendom, men vi hjelper også store eiendomsinvestorer til å forvalte deres portefølje av boligeiendommer.

– Vi hjelper de som allerede har et eksisterende leieforhold, og de som ønsker å sette bort forvaltingen av en eller flere tomme boliger til profesjonelle fra start. I Utleiemegleren har man tilgang på eksperter i alle ledd, sier Edberg.

Sikker investering

Å investere i bolig har vært lønnsomt over lang tid. Med lav utlånsrente og god lønnsvekst for de fleste, har det ført til gode resultater for de som har investert i eiendom. Det er en forholdsvis trygg investering med lav risiko, fordi eiendomsmarkedet historisk sett har økt i verdi over lang tid.

– Vi kan oppleve nedgang i priser for korte perioder, men hvis man har et langsiktig perspektiv, vil investeringen føre til at du bygger opp egenkapital, sier Edberg.

Lokasjon har, som ved salg, stor betydning for hvilken utleiepris du kan få for din bolig. Det har også antall soverom, og nærhet til kollektivtrafikk og skoler.

– Ved investering i bolig i i de mest populære områdene, vil du få lavere avkastning, men det anses ofte som en sikrere investering. En eiendom i rimeligere områder kan gi høyere avkastning, men risikoen vil også være høyere, sier Edberg.

Rådet er å kjøpe en bolig i generell god stand, slik at du kan leie ut boligen med en gang og ikke tape tid og penger på oppussing. Det er derimot viktig å regne på løpende leieinntekter opp mot kostnadene.

Ønsker det beste for både leietaker og utleier

Både utleier og leietaker opplever profesjonell kompetanse i hele leieforholdet.

– Som eiendomsmeglere plikter vi å ivareta både utleiers og leietakers interesser, og er en objektiv mellommann. Med vår lange erfaring, får vi tilbakemeldinger både fra utleiere og leietakere på at de opplever det som positivt å ha en profesjonell aktør til å bistå ved eventuelle uenigheter, sier Edberg.

– Dette bidrar også til å løse uenighetene på et tidlig stadium.

Utleiemegleren har økonomer som forvalter leieforholdet for alle meglerkontorene. De har også en juridisk avdeling med eksperter på bolig- og husleierett, og som kan bistå om det skulle oppstå problemer med leieforholdet.

– Vi har en stor mengde samarbeidspartnere innen alt av tilleggstjenester, herunder vaktmester- og håndtverkertjenester, samt døgnbetjent vaktordning gjennom samarbeidspartner hvis det skulle oppstå akutt skade.

Fordi Utleiemegleren har eksperter i alle ledd, både ved opprettelse og ved forvaltning av leieobjektet, blir det oftere rimeligere enn hvis du selv skulle håndtert utleieforholdet.

Avdeling for bygårdseiere

Utleiemegleren har også en egen avdeling som tilbyr tilleggstjenester til bygårdseiere. Dette har vært et kundebehov og vi ser frem til å levere en forbedret tjeneste til bygårdskundene våre i 2022.

– Vi har kompetente meglere som kjenner boligmarkedet godt og vet hvilke eiendommer og områder som gir best avkastning ved utleie. De kan gi deg en leievurdering eller gi råd og veiledning for kjøp av sekundærbolig for utleie.

Uleiemegleren gjør det enklere å være utleier. Les mer her!

Trygge leieforhold

– Utleiemegleren har forsikret alle våre utleiere der hvor leieavtalen er formidlet av oss, for eventuelle tap som skulle overstige depositum eller garanti i leieforholdet, sier Edberg.

Det er en trygghet å vite at det er en profesjonell tredjepart som forvalter leieforholdet, da er du sikker på at alle dine rettigheter, både som utleier og leietaker, blir ivaretatt.

– De færreste kan være både megler, økonom og jurist i ett. Derfor mener vi våre tjenester gir stor verdi for en utleier som velger å benytte våre tjenester ved utleie av bolig, avslutter Edberg.

Uleiemegleren

• Utleiemegleren skaper lønnsomhet og ivaretar verdier for alle som ønsker å leie, leie ut, eller investere i bolig.
• Profesjonell utleie og forvaltning av boliger.
• Tilbyr det mest komplette utleieproduktet på markedet.
• Startet opp for 25 år siden, har siden ekspandert til 16 meglerkontorer i Norge.
• Har kontorer i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, Østfold, Vestfold, Lillestrøm, Jessheim og Drammen. I tillegg til 6 kontorer i Oslo, herunder en egen avdeling for bygårdseiere som forvalter og leier ut for storkunder.
• Forvalter over 15 800 boliger.
• Utleiemegleren er en nøytral mellompart som tar vare på både utleiers og leietakers interesser.

Les mer på utleiemegleren.no.

Tekst: Uleiemegleren

Neste artikkel