Home » Boligguiden » Bo trygt og godt med Utleiemegleren
Sponset

De aller fleste av oss er opptatte av hvor og hvordan vi bor, og noen ganger passer det bedre å leie enn å eie. Med kontrakt gjennom Utleiemegleren, vil du som leietaker bli godt tatt vare på.

– Å leie fremfor å eie bolig, er for mange en mer fleksibel løsning som gir mer frihet, sier Vibecke Lyse Augdal, administrerende direktør i Utleiemegleren.

– Skal du for eksempel studere et annet sted enn der du kommer fra, eller har planer om å flytte videre om et par år, kan det å leie bolig være det beste for deg.

Uansett hvorfor du velger å leie, er det viktig å føle seg trygg i leieforholdet, både når det gjelder praktiske ting som måtte oppstå underveis, men også når det kommer til å ha en lovlig og ryddig leiekontrakt, og økonomisk ryddighet i innbetalinger underveis.

Utleiemegleren har gode rutiner og kredittsjekker alle potensielle leietakere. På den måten kan leietakerne sove godt om natten og vite at de klarer de økonomiske forpliktelsene sine.

– Det skal være trygt for leietaker å benytte seg av en profesjonell aktør i leiemarkedet. Gjennom Utleiemegleren kan du være trygg på at boligen er godkjent, at kontrakter følger norsk lov og at du som leietaker blir fulgt opp gjennom hele leieforholdet, sier Lyse.

– Med en god kontrakt vet du også hvilket ansvar som ligger på deg som leietaker.

Vibecke Lyse Augdal

Administrerende direktør i Utleiemegleren

Bekymringsfritt leieforhold

Utleiemegleren har rutiner som sikrer en god gjennomgang av boligen med inn- og utflytningsprotokoll, noe som sikrer at man ikke blir stående alene med ansvar for skader i boligen man selv ikke har forårsaket.

–Utleiemegleren er en nøytral mellommann, og om det er feil ved boligen, for eksempel dårlig vask etter forrige utflytning, kan man henvende seg til megler som håndterer henvendelsen, sier Lyse.

Utleiemegleren er en objektiv part med kunnskap om Husleieloven, som kan gjelde reklamasjoner eller andre uenigheter i leieforholdet.

– Vi ivaretar dermed ikke bare utleier, men også deg som leietaker.

– Skulle det likevel skje at leietaker kommer i konflikt med utleier er Utleiemegleren en objektiv part som bistår. Vi har egne jurister og advokater som håndterer slike saker der det oppstår uenigheter.

Utleiemegleren har dessuten 24 timers vakttjeneste, og kan hjelpe deg med alvorlige skader, som for eksempel vannskader.

– Vi har samarbeid med mange leverandører som bidrar til å få skader utrettet, og vi har et eget selskap med teknisk kompetanse, sier Lyse.

Utleiemegleren har økonomer som forvalter leieforholdet for alle meglerkontorene. De har også en juridisk avdeling med eksperter på bolig- og husleierett, og som kan bistå om det skulle oppstå problemer med leieforholdet.

Skill deg positivt ut

Har du økonomien i orden og skriver en god bolig-CV er det lettere å gi andre inntrykk av hvem du er. Spesielt om sommeren er leiemarkedet fullt av studenter, og det kan være utfordrende å få tilslag på drømmeleiligheten.

– Når det er mange like kandidater som jakter på samme type bolig, er det greit å skille seg positivt ut, sier Lyse.

– Da kan en bolig-CV være god å ha.

Men er du enten tidlig ute eller er villig til å flytte på deg utenfor sommersesongen, er valgmulighetene større, og det er lettere å finne den rette boligen.

– Får du stadig avslag, bør du søke litt andre steder enn midt i smørøyet, tipser Lyse.

– Det er ofte både lettere og rimeligere å finne noe litt utenfor sentrum. Ligger boligen nært et kollektivknutepunkt, kan det likevel være sentralt nok.

Når du leier bolig gjennom Utleiemegleren får du en skikkelig leiekontrakt, betaler riktig leiepris, og får kompetent veiledning dersom det skulle dukke opp et problem. Les mer her!

Depositum eller leiegaranti?

Som leietaker gjennom Utleiemegleren kan du velge mellom å betale et depositum eller kjøpe en leiegaranti. Med et depositum setter du en større sum tilsvarende tre til fire måneders leie, inn på en depositumskonto. Med leiegaranti betaler du heller en lavere engangskostnad, og du slipper å låse pengene på en konto, samtidig som garantien gir utleier samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositum. Da står du fritt til å bruke pengene på det du vil, som for eksempel boligsparing.

Hva burde en god bolig-CV inneholde?

– Gjør rede for hvem du er.
– Har du fast jobb, deltidsjobb eller er du student?
– Hvor lenge har du tenkt å bli boende?
– Er dere flere som skal bo sammen, fortell om hva slags relasjon det er og hvordan dere kjenner hverandre.
– Har du referanser, for eksempel en arbeidsgiver eller noen du har bodd hos tidligere som kan bekrefte at du er til å stole på, er det fint å trekke dem frem.
– Ved endt leieforhold gjennom Utleiemegleren kan du få en attest som gjør at du enklere blir foretrukket neste gang du skal leie bolig. Det er en stor fordel å være attraktiv i kampen om den leieboligen du vil ha.

Les mer på utleiemegleren.no/leie.

Uleiemegleren

• Utleiemegleren skaper lønnsomhet og ivaretar verdier for alle som ønsker å leie, leie ut, eller investere i bolig.
• Profesjonell utleie og forvaltning av boliger.
• Tilbyr det mest komplette utleieproduktet på markedet.
• Startet opp for 25 år siden, har siden ekspandert til 16 meglerkontorer i Norge.
• Har kontorer i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, Østfold, Vestfold, Lillestrøm, Jessheim og Drammen. I tillegg til 6 kontorer i Oslo, herunder en egen avdeling for bygårdseiere som forvalter og leier ut for storkunder.
• Forvalter over 15 800 boliger.
• Utleiemegleren er en nøytral mellompart som tar vare på både utleiers og leietakers interesser.

Les mer på utleiemegleren.no.

Tekst: Utleiemegleren

Neste artikkel