Skip to main content
Home » Energieffektive boliger » Bo trygt og godt med Utleiemegleren
Sponset

Enten du eier eller leier, hjelper Utleiemegleren deg med leieforholdet. I dag forvalter vi mer enn 17 000 boliger i Norge og tilbyr det mest komplette utleieproduktet på markedet.

Ved å bruke en profesjonell utleieaktør, kan du være sikker på at leieforholdet er trygt og ryddig, og at du blir ivaretatt gjennom hele leieperioden. Utleiemeglerens rutiner og kontrakter sikrer at leietaker ikke blir stående til ansvar for skader i boligen de ikke har forårsaket, men selv vet hvilket ansvar som ligger på dem som leietakere.

Vi finner de beste leietakerne

For utleier er det viktig at leieboeren er til å stole på, at leien betales punktlig og at boligen stelles pent med.

– Utleiemegleren håndterer mange tusen leieforhold på vegne av både profesjonelle og private utleiere. Vi har gode rutiner og vet hva vi skal se etter hos en mulig leietaker, sier Geir Skogheim, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Geir Skogheim

Administrerende direktør i Utleiemegleren

Bekymringsfritt leieforhold

I Utleiemegleren har vi god kjennskap til Husleieloven, som kan være relevant ved reklamasjoner eller andre uenigheter i leieforholdet. Skulle det skje at leietaker kommer i konflikt med utleier, er Utleiemegleren en objektiv part som bistår med håndteringen av uenigheter. Vi har egne advokater som håndterer saker der det oppstår tvister.

Tips til et godt inneklima i boligen

På vinterhalvåret blir vi jevnlig kontaktet av bekymrede leietakere som har problemer med sopp i boligen. Med rekordhøye strømpriser over hele landet, vegrer mange seg for å lufte ut boligen ordentlig. Dessverre kan manglende ventilering og lav innetemperatur gi gode levevilkår for overflatesopp.

– Leietaker har et klart ansvar for å opprettholde et godt inneklima i boligen.

Som Norges største utleiemegler sørger vi for at våre leietakere er godt informert over hvilket ansvar de har, samtidig som vi gir gode råd som gjør hverdagen enklere for begge parter.

Her er våre beste tips for et godt inneklima på vinterhalvåret og til å redusere strømkostnadene så mye som mulig – det ene trenger ikke å gå på bekostning av det andre!

Unngå overflatesopp

Et typisk tegn på at du har for høy luftfuktighet i boligen er dersom du får kondens på vindusflatene. Ofte kan små grep være forebyggende:

  • Unngå møblering helt inntil kalde yttervegger. Vi mottar jevnlig henvendelser hvorpå tett møblering (av eksempelvis rammemadrass inntil kald og fuktig yttervegg) har resultert i overflatesopp på vegg. All møblering mot yttervegger bør gjøres med «luft» mellom møbel og vegg for å unngå dette.
  • Klesvask gir to-tre liter vann ved tørking. Tørk gjerne klærne eller på bad/toalett hvor det er en avtrekksvifte.
  • Dusjing med åpen dør kan også gi vann og fukt i andre rom. Dusj med lukket dør og tørk av gulvet. Gjerne luft rommet etter dusj/bad.
  • Bruk vifte og lokk ved koking når du lager mat. Ved å bruke lokk på kjelen, varmer du opp maten mest mulig effektivt. Det kan også være lurt å bruke rett størrelse på stekepannen eller kjelen du skal bruke. Disse små tipsene sparer også strøm!

Usikker på om du har riktig temperatur i rommet? Gå til innkjøp av et hygrometer (temperaturmåler som også viser relativ fuktighet – fås kjøpt blant annet på Clas Ohlson).

Utleiemeglerens beste strømsparetips!

Senk innetemperaturen med 1 grad:
Ved å senke innetemperaturen med
1 grad, sparer du cirka fem prosent av kostnadene til oppvarming. Anbefalt romtemperatur er mellom 18-21℃.
Luft kjapt, men grundig: 
Ikke luft hele dagen! Luft kjapt, grundig og med gjennomtrekk cirka 5-10 minutter per dag – 2 ganger daglig.
Vask klær på lavere temperatur: 
De fleste klær blir rene på 30℃. Husk å fylle maskinen – en halvfull maskin bruker like mye energi som en full maskin. Det samme gjelder oppvaskmaskinen.
Reduser bruken av tørketrommel: 
Å redusere bruken av tørketrommel er bedre for klærne dine, miljøet og strømregningen.

Fakta om Utleiemegleren

· Utleiemegleren skaper lønnsomhet og ivaretar verdier for alle som ønsker å leie, leie ut eller investere i bolig.
· Profesjonell utleie og forvaltning av boliger.
· Tilbyr det mest komplette utleieproduktet på markedet.
· Startet opp i 1995, og har siden ekspandert til 16 meglerkontorer i Norge.
· Har kontorer i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, Østfold, Vestfold, Lillestrøm, Jessheim og Drammen. I tillegg til seks kontorer i Oslo, herunder en egen PRO-avdeling for bygårdseiere som forvalter og leier ut for storkunder.
· Forvalter totalt over 17 000 boliger.
· Utleiemegleren er et nøytral mellomledd som tar vare på både utleiers- og leietakers interesser.


Alle mennesker trenger et sted å bo, derfor vil eiendom alltid være ettertraktet og lønnsomt som investering om man har et langsiktig perspektiv.

Utleiemegleren ønsker å skape en trygg, effektiv og lønnsom markedsplass for de som ønsker å investere i eller leie ut bolig, som også er ryddig og forutsigbar for leietakerne.

– Vi kjenner markedet godt, og kan derfor sette riktig leiepris. I tillegg tar vi oss av annonseringen, holder visninger, kreditt og referansesjekker leietakere, oppretter depositum på en sikker depositumskonto som er i tråd med husleieloven, inngår leiekontrakt, dokumenterer boligens tilstand ved inn- og utflytting, samt følger opp alt som skjer underveis i leieforholdet. I tillegg forskutterer vi husleie i inntil to måneder, der hvor leietaker er forsinket med husleiebetalingen, sier Cathrine Edberg, CCO og intern advokat i Utleiemegleren.

Cathrine Edberg

CCO og intern advokat i Utleiemegleren

Profesjonell aktør

De fleste utleierne er privatpersoner som ønsker en profesjonell aktør til å leie ut deres eiendom, men vi hjelper også store eiendomsinvestorer til å forvalte deres portefølje av boligeiendommer.

– Vi hjelper de som allerede har et eksisterende leieforhold og de som ønsker å sette bort forvaltingen. I Utleiemegleren har man tilgang.

Sikker investering

Å investere i bolig har vært lønnsomt over lang tid. Med lav utlånsrente og god lønnsvekst for de fleste, har det ført til gode resultater for de som har investert i eiendom. Det er en forholdsvis trygg investering med lav risiko.

Vi kan oppleve nedgang i priser for korte perioder, men hvis man har et langsiktig perspektiv, vil investeringen føre til at du bygger opp egenkapital, sier Edberg. Lokasjon har, som ved salg, stor betydning for hvilken utleiepris du kan få for din bolig. Det har også antall soverom, og nærhet til kollektivtrafikk og skoler.

– Ved investering i bolig i i de mest populære områdene, vil du få lavere avkastning, men det anses ofte som en sikrere investering. En eiendom i rimeligere områder kan gi høyere avkastning, men risikoen vil også være høyere, sier Edberg.

Rådet er å kjøpe en bolig i generell god stand, slik at du kan leie ut boligen med en gang og ikke tape tid og penger på oppussing. Det er derimot viktig å regne på løpende leieinntekter opp mot kostnader.

Ønsker det beste for leietaker og utleier

Både utleier og leietaker skal oppleve profesjonalitet og trygghet i leieforholdet.

– Som eiendomsmeglere plikter vi å ivareta både utleiers og leietakers interesser, og er en objektiv mellommann. Med lang erfaring, får vi tilbakemeldinger både fra utleiere og leietakere på at de opplever det som positivt å ha en profesjonell aktør til å bistå ved eventuelle uenigheter, sier Edberg.

– Dette bidrar også til å løse uenighetene på et tidlig stadium.

Utleiemegleren har økonomer som forvalter leieforholdet for alle meglerkontorene. De har også en juridisk avdeling med eksperter på bolig- og husleierett, og som kan bistå om det skulle oppstå problemer med leieforholdet.

– Vi har en stor mengde samarbeidspartnere innen alt av tilleggstjenester, herunder vaktmester- og håndtverker-tjenester, samt døgnbetjent vaktordning gjennom samarbeidspartner hvis det skulle oppstå akutt skade. Fordi Utleiemegleren har eksperter i alle ledd, både ved opprettelse og ved forvaltning av leieobjektet, blir det oftere rimeligere enn hvis du selv skulle håndtert utleieforholdet.

Avdeling for bygårdseiere

Utleiemegleren har også en egen avdeling som tilbyr tilleggstjenester til bygårdseiere. Dette har vært et kundebehov, og vi ser frem til å levere en forbedret tjeneste til bygårdskundene våre i 2023.

– Vi har kompetente meglere som kjenner boligmarkedet godt og vet hvilke eiendommer og områder som gir best avkastning ved utleie. De kan gi deg en leievurdering eller gi råd og veiledning for kjøp av sekundærbolig for utleie.

Trygge leieforhold

– Utleiemegleren har forsikret alle våre utleiere der hvor leieavtalen er formidlet av oss, for eventuelle tap som skulle overstige depositum eller garanti i leieforholdet, sier Edberg.

Det er en trygghet å vite at det er en profesjonell tredjepart som forvalter leieforholdet. Da er du sikker på at alle dine rettigheter, både som utleier og leietaker, blir ivaretatt.

– De færreste kan være både megler, økonom og jurist i ett. Derfor mener vi våre tjenester gir stor verdi for en utleier som velger å benytte våre tjenester ved utleie av bolig, avslutter Edberg.

Next article