Skip to main content
Home » Energieffektive boliger » Hvorfor er massivtre så aktuelt i nye bygg?
Sponset

Tre er en fornybar ressurs. Produkter av tre, som limtre og massivtre, har dermed en gunstig miljøprofil. Faktisk er tre det mest miljøvennlige byggematerialet vi har.

– Massivtre er sterkt og lett med unike egenskaper for klima- og miljøvennlige bygg, sier Per Roar Brox, salgsdirektør i
Splitkon, den eneste industrielle produsenten av massivtre i Norge. Massivtre er det nye «verktøyet» for arkitekter og byggingeniører.

– At vi produserer i Norge, gjør at vi har et særdeles godt utgangspunkt for å levere lavest mulig CO2-avtrykk. Med FNs klimarapport i bakhodet og hele den grønne omstillingen, er massivtre fornuftig å satse på, mener han.

Å bygge i massivtre gir en enorm miljø-gevinst, i tillegg til en rekke andre fordeler. Brox mener at markedet vil være opptatt av CO2-avtrykket i bygg i overskuelig framtid. I dag står sementkonstruksjoner alene for sju prosent av jordas CO2-utslipp, ifølge Cicero. En del av løsningen er å erstatte mer av byggematerialet med tre.

– Treet suger til seg CO2 når det vokser og bevares i trestrukturen, forteller Brox.

Per Roar Brox Salgsdirektør i Splitkon, foto: Splitkon

Trevirke fra norske sagbruk

Splitkon har en av verdens største massivtrefabrikker med en produksjonskapasitet på 50 000 kubikkmeter i året. Hver dag får selskapet levert fire til fem trailerlass med trelast av beste kvalitet fra de største sagbrukene i Norge.

– Vi har svært høy kvalitet på trevirke på grunn av klimaet i Norge, sammenliknet med land i Mellom-Europa, forteller Brox.

Han peker på massivtreets forutsigbarhet ved brann – velkjent fra limtrekonstruksjoner.

– SplitkonMassivtre består av plank som krysslimes lagvis med et norskprodusert miljøvennlig kunstharpikslim. Denne unike kombinasjonen gir høy forutsigbarhet ved en eventuell brann. Når SplitkonMassivtre brenner, dannes et jevnt forkullet lag. Forkullingen bremser oksygentilførsel til trevirke og brann-energien avtar, forklarer han.

Tre det mest miljøvennlige byggematerialet vi har!

HØY KVALITET I ALLE LEDD
Massivtre og limtre for nordiske forhold

Stor miljøgevinst

I Splitkon ser vi det som vår oppgave å arbeide for at limtre og massivtre ikke bare blir valgt i deler av et prosjekt, men også se på byggets helhetlige konsept, om treverk kan brukes i flere deler av et prosjekt. Å promotere valg av limtre og massivtre i alle deler av et bygg hvor det er gjennomførbart, er en del av Splitkons klare miljøstrategi.

– Foruten miljøgevinsten, gir massivtre det beste inneklimaet med stabil, god luftfuktighet og veldig god lydopplevelse. Det gjør det til et bedre sted å være – både for de som bygger og de som skal oppholde seg der når bygget er ferdig, avslutter Brox.

Fakta

GC Rieber Eiendomog Vestaksen valgte å satse på massivtre fra Splitkon da de skulle bygge henholdsvis Skipet og SporX. Skipet vant pris for Årets Trebyggeri i 2020, og SporX var nominert i 2021. SporX er 100 prosent tre over grunnfundamentet, i en konstruksjon av SplitkonMassivtre og limtre.

Splitkon AS produserer massivtre og leverer limtre tilpasset nordiske forhold. Med lang erfaring innen prosjektering og fokus på kontinuerlig innovasjon, er vi en betydelig aktør i den moderne treindustrien.

Next article