Home » Energieffektive boliger » Leverer smarthus som standard
Sponset

ABChus i Ski leverer nøkkelferdige hus i alle størrelser og stiler, men én ting har de til felles: de er smarte og energiøkonomiske.

– Mange aktører opererer med betegnelsen ferdighus, men noe av det som får oss til å skille oss ut, er at vi faktisk leverer fiks ferdige hus, bygget etter et komplettkonsept. For her kan kjøperne flytte inn, uten fordyrende tilvalg. Dessuten er vi én av ytterst få aktører som leverer standardiserte baderomskabiner i eneboliger, som vi ellers oftest ser i leilighetskomplekser, sier daglig leder, Dagfinn Lindberg.

– Det representerer et vesentlig kvalitetsløft, sammenlignet med andre ferdighus. Vi produserer elementene på fabrikk, som gir mye bedre kontroll på fuktigheten under oppføring. Her burde jeg også nevne at det er mulig å velge standardiserte, men gjennomtenkte, tilvalgsmuligheter.

Alle ABChus er utstyrt med en teknisk styringsenhet. Denne samler styring av husets varmtvannsbereder, balanserte ventilasjonsanlegg, sikringsskap, svakstrøm, automasjon og sentralstøvsuger, for å nevne noe.

Dagfinn Lindberg

Daglig leder i ABChus

Bankfavoritt

– Det gjør at huseier har kontroll på alle tekniske anlegg ett sted. Alt er svært oversiktlig, fortsetter han. Produktsjef Øyvind Nilsen legger til:

– Bankene har utviklet en viss forkjærlighet for oss, fordi lånekunder som kjøper ABChus gjør en svært forutsigbar handel. De vet hva de får, til en fast pris.

– Kontraktsforholdene er meget ryddige, med en tydelig fakturaplan for hele leveransen, ikke stykkevis og delt, istemmer forhandlersjef Magnar Sandersen.

Øyvind Nilsen

Produktsjef i ABChus

Magnar Sandersen

Forhandlersjef i ABChus

ABChus leverer ferdighus og hytter av mange utførelser og størrelser. Fra funkis, moderne, klassiske og herskapelige hus, til to- og flermannsboliger. Ifølge Nilsen koster de fra om lag tre til drøyt ni millioner. Utvalget burde dermed dekke alle behov. Nesten halvparten av husene kvalifiserer for husbanklån. En annen ting som er spesielt med husene, er at de er smarte.

– Etter vår mening burde alle hus som bygges i dag være smarthus. Både for å håndtere energiforbruk og komfort. Dette gir gevinst til både boligeier og storsamfunnet. For dersom vi alle bruker energi samtidig, med manuell styring, kommer nettbelastningen til å bli svært høy, og prisene deretter. Så smarthus spiller en viktig samfunnsøkonomisk rolle. Der andre leverandører har smarthus som et tilvalg, har vi valgt det som standard. Vi kan ikke forstå annet enn at dette er noe alle hus må ha, ikke minst i lys av strømprisene, mener Lindberg.

Fremsynt

– Befolkningens levealder kryper oppover, og vi bor lenger hjemme. Da er det en fordel å bo slik at fremtidige behov er ivaretatt, også med tanke på kommende generasjoner. Da blir det avgjørende at vi har boliger som er forberedt og optimalisert for den fremtiden, både med tanke på bredbånd og fjernkontroll av husets funksjoner, legger Sandersen til, og Lindberg fortsetter:

– Vi har alltid vært opptatt av hvordan boligene blir i fremtiden, og av hvordan vi kommer til å bo. Vi ønsker å levere produkter som er bærekraftige og levedyktige. Vi er ikke den største medlemsbedriften i Boligprodusentenes forening, men vi tror at vi, sammen med de andre boligprodusentene, kan bidra til å reformere fremtidens boligstandard. Men da må bransjen stå sammen. Alt dette er oppe til jevnlig diskusjon i bransjen. Alle er enige om å legge seg på en linje som tjener samfunnet, så vi tror at vi sammen vil kunne bidra til å gjøre norske hjem smartere, sier han.

Foto: ABChus

Smarthus-app

– Men vil ikke flere elektroniske innretninger bare bidra til å opprettholde, endog øke strømforbruket?

– Jeg vil vel heller si det motsatte. I utgangspunktet bruker nye boliger mye mindre strøm enn gamle. For å optimalisere det enda mer, trenger vi smarthus-teknologien, slik at kontrollen med energiforbruket blir enda bedre. Vi bruker de elektroniske duppedittene til vår fordel.

– Og siden vi er inne på duppeditter, må jeg jo nevne Smarthus-appen. Den er vi fryktelig stolte av. Den er ekstremt enkel og intuitiv i bruk, slik at selv minstemann kan slå av og på lysene i huset. Du kan også regulere energiforbruket, natt- og dagsenking, forskjellige lysinnstillinger, inkludert forskjellige stemninger.

– Appen tilbyr også en hjemmefunksjon, nattfunksjon, feriemodus, sikkerhets- og låsesystem, slik at ytterdøra kan låses og åpnes med mobilen, og via kamera se hvem som ringer på, med mye mer, skyter Nilsen og Sandersen vekselvis inn, før Lindberg fortsetter:

– Om du skal ha utført noe i huset, men ikke er hjemme selv, kan du slippe vedkommende inn når de ringer på, samme hvor du er. Og så må vi ikke glemme at appen gir deg oversikt over de til enhver tid gjeldende strømprisene.

CO2-besparende

At Smarthus er økonomisk, er det heller ingen tvil om. Dagfinn Lindberg forklarer:

– Du kan programmere boligen til å bruke lite til ingen strøm når du sover, er bortreist, eller når strømmen er dyr. Appen holder deg også informert om strømforbruket i sanntid, og oppdaterer strømprisene hver time. Med god strømstyring kan en huseier spare om lag 14 000 kroner i året, avhengig av hvor aktivt man bruker løsningene. I tillegg inkluderer systemet en ventilasjonsløsning, som ved hjelp av sensorer gir beskjed i appen når CO2-konsentrasjonen når et visst nivå.

– Det bringer oss til FNs bærekraftsmål. Om vi ser på hva hver husstand må spare, snakker vi om 480 kilo CO2 per år. Der kommer virkelig smarthusene til sin rett. Med en potensiell årlig besparelse på 61 kilo CO2 per ferieuke, 170 kilo ved fast å bruke nattstiling, 500 kilo ved dagsenking av termostat og så videre. Snart kommer vi også med ferdige solcellepakker. Oppsummert: Med et ferdighus fra ABChus bidrar du aktivt til at samfunnet når bærekraftsmålene.

Tekst: Jarle Petterson

Neste artikkel