Home » Energieffektive boliger » Ønsker å bli best på sirkulærøkonomi og bærekraft
Sponset

Gjennom ambisiøse mål og pionersamarbeid med Madaster, ønsker Armaturjonsson å revolusjonere VVS-bransjen.

– I dag er det er mye fokusering på nye boliger, men når man snakker om bygningsmassen i Norge og verden i 2050, vil 70 prosent av alle byggene allerede være bygd. Vi må sørge for å ta med oss, ikke bare nye bygg, men også oppgradere gamle bygg til ny standard, både med energieffektivisering og ny teknologi, sier Thorn Fredrik Hemsen, administrerende direktør i Armaturjonsson.

Thorn Fredrik Hemsen

Adm. dir, Armaturjonsson

Armaturjonsson er et av Norges ledende selskap innen VVS. De leverer blant annet JRG Sanipex rør-i-rør-system, som har vært på markedet i over 25 år og som er Norges mest brukte.

– Visjonen vår er at vi skal være den beste VVS-leverandøren i norsk byggebransje. I det ligger det at vi må være frampå både når det gjelder systemløsninger og utstyr. Vi har også satt oss som mål at fem prosent av vår omsetning i 2025 skal være gjenbruk, sier Hemsen.

– Produktene våre har svært lang levetid. Det er viktig i fremtidens bygg, sier Arne Jeksrud, produktsjef for kjøling og sprinkler i Armaturjonsson.

Petter
de Sousa Blyverket

Produktsjef for varme- og vannbehandling, Armaturjonsson

Arne
Jeksrud

Produktsjef for kjøling
og sprinkler,
Armaturjonsson

Lavere CO2-utslipp med plast

– Vi har utarbeidet to rapporter om materialvalg som viser at det er bedre å bruke plastrør framfor kobber- eller stålrør, fordi det er gir lavere CO2-fotavtrykk, sier Hemsen.

Ifølge den ene rapporten, kan plastrør redusere CO2-fotavtrykket – på det tekniske anlegget til et næringsbygg – med 58 prosent. Det som gjør at man får så gunstige tall, er at plast har lang levetid og en produksjonsprosess med lave utslipp.

– Plastens egenskaper er svært gunstig i tekniske anlegg. Plast har lang nedbrytningstid, og du slipper innvendig og utvendig korrosjon, sier Hemsen.

Vannbåren varme gir energifleksibilitet

Armaturjonsson har siden 2004 vært leverandør av vannbåren varme. Vannbåren varme gjennom rør, radiator eller Black system, gir deg fleksibilitet til å velge oppvarmingskilde. Du kan velge mellom varmepumpe, pelletsovn, vedovn, strøm eller sol for å varme opp vannet. I motsetning til varmekabel som kun går på strøm.

– Black system er et rørsystem som er integrert i vegger, tak eller gulv og du slipper synlige radiatorer på veggene. Det kan bygges for både varme og kjøling i samme anlegg. Det er fremtidsrettet og besparende, siden du slipper unna med ett anlegg kontra to, sier Jeksrud.

Et slikt anlegg vil også gjøre det mulig å benytte seg av en energibrønn, og dermed ha tilgang på gratis energi.

Sanipex rør-i-rør system. FOTO: ELLEN MARGARETA FOSSLI

Mer effektiv oppvarming 

– Det som er utfordringen i dag er at vi har utrolig mye bygningsmasse i Norge som bruker altfor mye strøm. Det er viktig å ikke ha direkte el-oppvarming, som for eksempel panelovner. Det bør være energifleksible løsninger, sier Hemsen. 

I mange store kontorbygg med radiatorer sliter man med å få full effekt ut av anlegget. 

– Det blir mye luft i systemet når du fyller på og varmer opp vann. Dette er mikrobobler du må få ut for å få full effekt. Med våre vakuumavgassere fjerner du mikroboblene, og anlegget som tidligere for eksempel har gitt deg maks 25 grader, gir deg nå 45 grader. Det sparer deg for store driftskostnader, sier Petter de Sousa Blyverket, produktsjef for varme- og vannbehandling i Armaturjonsson.

Pionersamarbeid med Madaster

Nylig inngikk Armaturjonsson en samarbeidsavtale med det nederlandske selskapet Madaster, som lager et digitalt materialregister for produkter som kan gjenbrukes. Hensikten er å få fart på sirkulærøkonomien i VVS-bransjen. Med sirkulær økonomi menes det at materialene i produktene skal brukes om igjen og ikke bli avfall. Når man gjenbruker metall, glass, plast, trevirke og tekstiler, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre. En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene.

– Grunnen til at vi har gått inn i et samarbeid med Madaster, er at vi ønsker at våre systemer skal bli brukt lenger enn de gjør i dag. Det handler om å se på et bygg eller hus som skal pusses opp, som en materialbank. Statistikken viser at gjennomsnittlig levetid på et bad er mellom ti og femten år i Norge. Produktene vi leverer er produsert etter standarder som har minimum 50 års levetid, sier Hemsen.

Gjennom samarbeidet med Madaster, håper de på å finne tilbake produkter de selger, og på den måten få til en høyere sirkularitetsfaktor på produktene sine.

Mulig å forlenge levetiden

Problemet i VVS-bransjen, er at mange produkter blir byttet ut selv om de fremdeles er i god stand.

– La oss si at du skal pusse opp badet ditt, og at du har et rørsystem som er ti år gammelt. For at rørleggeren skal ha reklamasjonsrett, blir dessverre alt kastet. Hvis du ikke flytter på dusjen, toalettet eller servanten din, så kan de ti år gamle rørene stå, men da må vi som produsent ta et ansvar og gi rørleggeren en utvidet reklamasjonsrett. Sånn sørger vi for å utvide levetiden, sier Hemsen.

– Vi ser på det som en mulighet til å kunne forlenge levetiden på våre rørsystemer. Det er mange tanker og ideer om hvordan vi kan sørge for at Sanipex rør-i-rør-system fra Armaturjonsson blir brukt mer enn femten år. Det er det vi må klare å få til, avslutter Hemsen.

Fakta

Armaturjonsson er et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg. De leverer blant annet JRG Sanipex rør-i-rør-system, som har vært på markedet i over 25 år og som er Norges mest brukte.

Tekst: Sissel Nilsen

Neste artikkel