Home » Livet på hytta » Få bedre plass på hytta
Hus og hytte

Få bedre plass på hytta

Foto: Shutterstock

Lyst til å rømme til hjemmekontoret på hytta for å slippe unna pandemi-stresset, men det er dårlig med plass? På tide å bygge ut.

Ulike måter å bygge ut hytta

Statistisk Sentralbyrå rapporterer at stadig flere kjøper hytte i Norge. Nå nærmer vi oss en tid på året der man reiser til fjells: Mange nordmenn tilbringer julen på hytta, og påske er helt klart en hyttehøytid. Samtidig søker en del nordmenn tilflukt på hytta i disse pandemi-tider. Når hele familien er samlet, kan det hende at en del oppdager man gjerne skulle hatt litt mer plass, og det kan være på tide å bygge ut hytta. 

Før man begynner å utvide, må man bestemme seg for hvordan man vil utvide den. Det finnes egne betegnelser, og med dem egne regler, for ulike måter å utvide et bygg. De ulike måtene er:

  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Underbygg
  • Frittstående bygg

Tilbygg omtaler en utvidelse av hyttas grunnflate. Påbygg gjelder når man bygger i høyden, og underbygg gjelder det motsatte ettersom man da bygger nedover. Underbygg gjøres ofte i sammenheng med kjellere. Til slutt er det frittstående bygg. Betydning ligger i navnet – man bygger ikke ut på eksisterende bygg, men bygger heller et helt nytt bygg som står for seg selv. På hyttetomter er dette ofte annekser eller uthus. Et anneks kan fungere bra som hjemmekontor ettersom det er separert fra hovedhuset, og vil kunne by på fred og ro.

Før man begynner å utvide er det flere ting man bør tenke over: Hvordan vil man utvide, hva er søknadspliktig, og hvilke krav må det bygges etter? Foto: Shutterstock

Ta deg god tid til å planlegge

Før man setter i gang med å bygge ut hytta, lønner det seg å se hva som er søknadspliktig. Dette kan variere mellom kommuner, og avhenger av hva slags arbeid man skal ha utført. I noen tilfeller, for eksempel ved tilbygg på mer enn 50 kvadratmeter, trenger man også en ansvarlig søker. Dette betyr at en fagperson må stå som ansvarlig for søknaden, vanligvis en arkitekt eller bygningsingeniør. 

I tillegg må man sette seg inn i bestemmelser og krav tilknyttet hvilken funksjon bruksarealet skal ha: Det er ulike krav for kjellere, inngangsparti, soverom og våtrom. 

Husk også at arbeid som utgraving og utvendig betongarbeid er arbeid som ikke kan gjøres om vinteren, mens arbeid som innvendig oppussing og omlegging av tak er oppgaver som egner seg for den kalde årstiden. Dette er fordi det er lavsesong for håndverkere, noe som betyr større ledighet. 

Standard, størrelse og kompleksitet

For hytter kan særlig vanskelig tilkomst og grunnforhold bidra til å øke prisen. Standard, størrelse og kompleksitet er imidlertid de største prisfaktorene for alle bygg, og vil ha stor betydning for den endelige prisen på å bygge ut hytta. Det betyr også at det er her man har størst mulighet til å spare penger. Ved å velge arealeffektive løsninger, unngå å bygge ut på den siden av hytta der det er fjellgrunn og ved velge rimeligere materialer, kan man spare mye. Her må man veie ønsker og behov opp mot kostnader, og hva som er viktigst for en selv.

Neste artikkel