Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Er dere forberedt på fremtidig vedlikehold i boligselskapet?
Sponset

Boligselskapet dere bor i trenger kanskje nye balkonger, fasaden forfaller og taket har nådd sin levetid. Har styret en plan for vedlikeholdet og hvordan dette skal betales for? Hva betyr dette for din økonomi?

BORI er en medlemsorganisasjon og en totalleverandør av boligrelaterte tjenester til forvaltede borettslag og sameier. Organisasjonen er et av Norges største boligbyggelag i antall boliger til forvaltning, og som eneste boligbyggelag i Norge er BORI en ISO-9001 sertifisert kompetansevirksomhet.

– Styrene i både borettslag og eierseksjonssameier har lovpålagt ansvar for økonomi og bebyggelse, forteller Runa Bjerkomp, forvaltningsdirektør i BORI. For å ta vare på boligenes verdi, bør styrene ha en vedlikeholdsplan som følges over tid. Slik får boligeierne også forutsigbarhet, og godt vedlikeholdte bygninger bidrar til trivsel.

BORI skal skape verdier for medlemmer, kunder og lokalsamfunn gjennom boligutvikling og boligrelaterte tjenester. Les mer her!

Borettslag vs. sameie

Kort om forskjellen på borettslag og sameier:

– Et borettslag eier tomt og bebyggelse, og kjøper du en bolig i et borettslag blir du eier av en andel i dette fellesskapet. Når et borettslag er nytt, finansieres det med innskudd og fellesgjeld. Du betaler renter og avdrag på fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene. I et sameie må du til sammenligning skaffe hele kjøpesummen selv, forklarer Bjerkomp.

– Det har vært bygget mange sameier siste årene, og når disse nå etterhvert får et behov for rehabilitering så er det ikke alle styrer som har en plan for hvordan de skal finansiere dette, forteller Henriette Carstensen, salg- og markedsdirektør i BORI.

– Det vi ser er at styrene i sameier ofte ikke er klar over at det er dyrere for et sameie å låne penger enn i et borettslag eller privat, og dette er informasjon vi ønsker å formidle, sier Carstensen. 

Når borettslaget trenger å låne penger til for eksempel rehabilitering, kan de pantsette eiendommen sin som sikkerhet. De kan da få en rimelig felles finansiering. I et sameie eier derimot beboerne hver sin seksjon og sameiet har derfor ikke noe å pantsette. Et sameie kan ta opp et usikret lån, som dermed vil koste mer.

– Vi har erfart at styrer har måttet kreve inn betydelige beløp fra seksjonseierne for å betale for nødvendig vedlikehold. Dersom en eller flere seksjonseiere ikke kan betale, blir dette en uheldig og vanskelig situasjon i sameiet. I ytterste konsekvens må eier selge sin seksjon. Det oppleves trygt og forutsigbart å bo der hvor det er en plan for fremtidig vedlikehold og hvordan dette skal finansieres, forteller Bjerkomp.

Bistår styret

BORI tilbyr digitale kurs og har en egen portal på sine nettsider for styret. Alle styrer har sin egen forvalter hos BORI, som mer enn gjerne gir gode råd om drift av boligselskaper.

– Vi ønsker å tilby informasjon og veiledning, slik at styret blir kjent med innholdet i styreansvaret og kan føle seg trygge i vervet.  En ting er når bygget er nytt, men årene går og så er det på tide med vedlikehold, sier Carstensen. Hva skjer om 10 år – 20 år? Det er lurt både i borettslag og sameier og ha en plan og spare til vedlikehold. For eksempel en kombinasjon av oppstarte midler og lån, da blir ikke belastningen så stor når arbeidet skal utføres.

Lang erfaring og mye kunnskap

BORI er 75 år i år og har 37 000 medlemmer, kontorer i Lillestrøm, Mysen og Oslo, og forvalter 750 borettslag og sameier.

– BORI tilbyr også teknisk forvaltning med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og HMS. Boligselskapets forvalter hos BORI kan innarbeide kostnader til de ulike vedlikeholdsoppgavene i budsjettet som skal behandles av styret, slik at sparemål og innkreving av felleskostnader kan tilpasses, forteller Carstensen.

– Sammen med samarbeidende boligbyggelag har vi etablert BoligBanken som tilbyr spareprodukter og lån til borettslag og sameier til svært konkurransedyktige vilkår, legger Bjerkomp til. 

BORI kan tilby styrene de tjenestene som trengs for å ivareta økonomisk og teknisk forvaltning i borettslag og sameier på en betryggende måte.

BORI

BORI bistår en rekke borettslag og eierseksjonssameier over hele Norge med forvaltning- og regnskapstjenester. De er spesialister på boligforvaltning for borettslag og eierseksjonssameier. Forvaltede boligselskap har tilgang til en rekke storkundefordeler via BORI, blant annet forsikring, bredbånd, TV og strøm til fellesareal. Som totalleverandør kan de også tilby byggtekniske tjenester knyttet til rehabilitering av borettslag og sameier.

Les mer på: bori.no

Av Cathrine Naglestad

Next article