Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Kan man ombestemme seg etter boligkjøp?
Boligkjøp

Kan man ombestemme seg etter boligkjøp?

Foto: Shutterstock

Er det mulig å ombestemme seg etter man har sendt inn bud, og budet er akseptert av selger? Det korte svaret er nei. Heving av boligkjøp er kun aktuelt i sjeldne tilfeller.

Boligmarkedet i Norge 2020 har gått heftig for seg. Med 99.589 boligsalg, økte antall solgte boliger med 6,7 prosent fra året før. I takt med dette økte prisene i rekordfart. Året var preget av stor kamp om boligene, særlig i hovedstaden, og til høye priser. Nå går vi inn i nok et år hvor boligprisene er forventet å øke. I slikt et konkurransepreget og dyrt marked, kan budrunder fort bli litt intense og gå litt for raskt. Kanskje legger man ned et høyt bud som man angrer på senere. Spørsmålet er da: kan man angre seg?

Når man legger inn et bud på en bolig, er man bundet til dette budet frem til akseptfristen går ut. Dersom selger aksepterer innen den fristen, er det ingen vei tilbake. Det er derfor ytterst viktig at man tenker seg nøye om før man legger inn bud, og at man er helt sikker på at dette er et kjøp man har til hensikt å gjennomføre. Det er også å fraråde å legge inn bud på to ulike boliger samtidig i tilfelle begge blir akseptert. Du er i så fall bundet til begge boligkjøpene. 

Det finnes imidlertid unntak for denne regelen, men de er få, og de er strenge. Har man fått kalde føtter eller funnet en bedre bolig, er ikke dette i nærheten av god nok grunn til å kunne heve boligkjøpet. Heving av boligkjøp er, ifølge Advokatsmart.no, «bare aktuelt dersom det foreligger en mangel som har så store konsekvenser for kjøper, at den blir ansett som vesentlig». 

Vesentlige mangler

Eksempler på vesentlige mangler er at faktisk boareal ikke samsvarer med det som ble formidlet, at det finnes skadedyr eller skjulte mangler som selger ikke opplyste om. Et annet grunnlag for hevelse er det hefter en servitutt til boligen som kjøper ikke ble gjort kjent med før salg. I dette tilfelle er eiers rettigheter innskrenket hva angår fri bestemmelse over egen eiendom. 

Man har ikke angrerett ved boligkjøp – har du lagt inn et bud, har du forpliktet deg til kjøpet. Dersom heving blir aktuelt, og heving medfører at det settes strek over avtalen, har man likevel en vei ut av boligkjøpet. Dette er for å forsikre at man får det som var avtalt mellom selger og kjøper, og at all informasjon som man ble gitt før salget, stemmer. Det er med andre ord ikke noe man kan regne med som en utvei hvis man legger inn bud og deretter blir usikker. Boligkjøp er i de aller fleste tilfeller absolutt.

Next article