Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Ny tjeneste viser boliger som kommer for salg opptil ett år frem i tid
Sponset

Svært mange av oss har bundet opp det meste av våre økonomiske verdier i egen bolig. Likevel bruker vi ofte bare et par uker på å bestemme oss for om vi skal gjøre et boligkjøp eller -salg. Det er snakk om store avgjørelser som tas på kort tid, og risikoen for dårlige valg er høy. Slik trenger det ikke være.

– Ofte skal man som boligeier både kjøpe og selge. Det er mye som skal på plass både personlig og økonomisk, men veldig liten tid å gjøre det på. Vi tror både kjøper og selger setter pris på å få muligheten til å planlegge og forberede seg over en lenger periode enn det man kan i dag, sier Håvard Heggem von Krogh, daglig leder i Virdi.

Som boligeier, vet man som regel at man planlegger å selge lenge før man engasjerer en megler. Nå har selger mulighet til å utvide salgsfasen, og la interessenter få vite om sitt kommende boligsalg langt tidligere.

Håvard Heggem von Krogh

Daglig leder i Virdi

Kommer for salg innen tolv måneder

På tjenesten «Kommer for salg» av virdi.no, har man tilgang til informasjon om alle privatboliger i Norge. Med utgangspunkt i en unik kartløsning, får man enkelt oversikt over boligmarkedet. Her ligger informasjon om hvilke boliger som kommer for salg, er til salgs eller som nylig har blitt solgt. Når boligeier markerer at man planlegger å selge i løpet av det neste året, vises dette i kartet. I tillegg opprettes det en egen boligannonse med utfyllende informasjon om boligen.

– Hvis boligeier merker sin bolig som «Kommer for salg», kan de velge om de vil bruke boligens estimerte markedspris (VIRDIestimatet), eller om de vil sette egen prisantydning. Eier kan også legge til beskrivelse og bilder av boligen, sier von Krogh.

Tjenesten «Kommer for salg» av virdi.no er basert på maskinlæring og bygger på store mengder data. Informasjonen hentes blant annet fra boligeiere og offentlige registre.

Større sjanse for å finne drømmeboligen

Er man på utkikk etter bolig i et bestemt område, kan man enkelt navigere i kartet til ønsket område og se boliger som kommer for salg her. Man kan lagre interessante boliger, og få beskjed om hva som skjer med boligene man har indikert interesse for.

– Tenk at man kjøper en leilighet. Leiligheten er veldig fin, bortsett fra at den har ganske dårlige solforhold. Kort tid senere, annonseres en tilsvarende naboleilighet som til salgs. Den er likt priset, men har gode solforhold. Hadde kjøper visst at naboleiligheten ville komme for salg om kort tid, hadde de kanskje ventet. Vi har hørt om flere lignende opplevelser som denne, sier von Krogh.

Et supplerende produkt

– «Kommer for salg» av virdi.no er ment som et supplerende produkt til de tjenestene som allerede finnes, sier von Krogh, og forteller at tjenesten også vil være verdifull for eiendomsmeglere.

– Selger kan bygge en lengre liste med interessenter, som kan videreformidles til megler. Dermed har man et veldig godt utgangspunkt allerede når man starter salgsprosessen, sier han. 

Det ligger også en funksjonalitet i tjenesten som muliggjør at interessenter kan kontakte boligeier direkte, om eier selv ønsker dette. Kanskje har man noen spørsmål, ønsker en privat visning, eller gjerne vil inngå en kjøpsavtale.

– Vi har allerede flere tilfeller der kjøper og selger har funnet hverandre på VIRDI. Vi fasiliterer kontakten mellom dem, men legger oss ikke opp i hvordan partene håndterer kommunikasjonen videre. Vi muliggjør, og så er det opp til kjøper og selger å ta dialogen videre, sier von Krogh, og fortsetter:

– Vi har stor tro på at “Kommer for salg” av virdi.no kan muliggjøre at selger gjør et enda bedre salg, og at kjøper ikke går glipp av drømmeboligen.

VIRDIestimatet er et automatisk generert boligprisestimat laget av VIRDIs egenutviklede modell for estimering av totale markedsverdien til boliger (inkl. estimert fellesgjeld). VIRDIestimatet kalkuleres med bruk av data fra mange ulike kilder, eksempelvis offentlige registre og brukergenerert data, vurdert opp mot markedsforhold, fakta om boligen og beliggenhet.

Les mer på virdi.no.

Av Marte Frimand

Next article