Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Strengere lovgivning skal gjøre bolighandelen tryggere for både selger og kjøper
Sponset

Skal du selge eller kjøpe bolig? Fra 1. januar 2022 stilles det strengere krav til både selger og kjøper når regelverket nå strammes inn.

Myndighetenes mål med innstrammingen er å gjøre bruktbolighandelen tryggere for kjøper og selger, og redusere antall konflikter i etterkant av omsetningene. Utover noen få lovendringer, er det laget en egen takstforskrift for hva tilstandsrapporten skal inneholde, som tidligere ikke har vært offentlig regulert.

– Vi er positive til endringen, sier Cathrine W. Temmerud, direktør for Marked, fag- og kompetanseutvikling i Krogsveen.

Cathrine Temmerud

Direktør for Marked, fag- og kompetanseutvikling i Krogsveen

Strengere krav

– Nå blir det enda viktigere for selger å kunne dokumentere boligens tilstand med en godkjent tilstandsrapport. For kjøperen blir det viktig å lese tilstandsrapporten og selgers egenerklæring nøye, i tillegg til eiendomsmeglerens beskrivelse i salgsoppgaven, forklarer Temmerud.

Fra årsskiftet vil ikke lenger boliger selges «som den er». Det vil si at man går bort fra dagens rettspraksis som har beregnet fire til seks prosent av kjøpesummen ved vurdering av om det foreligger en mangel eller ikke ved boligen. Derfor blir det ekstra viktig nå å ha god salgsdokumentasjon som sikrer at boligen fremstår i tråd med beskrivelsen, boligens alder, type bolig og synlig slitasje. Lovendringen vil også stille strengere krav til boligkjøper.

– Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. En kjøper kan ikke klage på forhold som det er gitt opplysninger om i tilstandsrapporten, i selgers egenerklæring, i salgsoppgaven eller på andre måter, presiserer hun.

– Vi tror en bedre opplyst bolighandel er til det beste for begge parter. Det kan så klart oppleves som litt skummelt for enkelte selgere å måtte selge med en detaljert tilstandsrapport på boligen som de for noen år siden kanskje kjøpte uten særlige opplysninger om kvalitet og standard. Men vi tror regelendringene fører til færre skuffelser og forventningsbrister rundt kvalitet og standard

Med strengere krav for både kjøper og selger kan det være godt å ha spesialister å rådføre seg med og som er på din side.

Færre konflikter

Temmerud mener regelendringene vil føre til færre konflikter. Fukt- og råteskader, mangler ved våtrom, kjeller eller tak er typiske problemer som dukker opp etter overtakelsen. Likeledes manglende offentlige godkjennelser eller feil ved det elektriske anlegget. Selgeren kan bli ansvarlig for disse manglene, og da kan kjøper kreve retting eller motta kompensasjon gjennom et prisavslag og/eller erstatning. Derfor er det nå fint med grundigere undersøkelser i forkant av et salg.

– Én av fire boligsalg resulterer i en eller annen type konflikt eller uenighet mellom selger og kjøper. Ofte blir dette løst raskt, men nivået gir likefullt uttrykk for at mange blir skuffet og hadde høyere forventninger til boligen. Målet med innstrammingen er færre konflikter, som et resultat av strengere regler med krav om flere undersøkelser og mer presise beskrivelser. Tilstandsrapporten blir mer omfattende og nøye på en del ting, i og med at det stilles høyere krav til rapporten og dermed takstmannen, som etter ny forskrift nå benevnes som bygningssakkyndig.

Krogsveen + Anticimex = sant

Krogsveen bruker bygningssakkyndige fra Anticimex AS. Anticimex bruker allerede i dag en tilstandsrapport som ikke skiller seg vesentlig fra den som skal brukes etter nyttår. Forekomsten av skader for kunder som har solgt og kjøpt bolig gjennom Krogsveen med Anticimex-rapport er omlag 25 prosent lavere enn hos andre.

– Vi ser derfor at presise opplysninger styrer forventningene og minimerer klagene. Det nye regelverket hever totalstandarden på det produktet vi leverer, og det er vi fornøyd med. Her har vi profesjonalitet som sikrer både kjøper og selger i langt større grad – og som vil dempe konfliktnivået. Det er bra, avslutter Temmerud.

Helt siden 1975 har Krogsveen gjort det enklere og tryggere å realisere boligdrømmen. Krogsveen er din veiviser, uansett hvor du er i flytteprosessen. Med smarte verktøy, løsninger og rådgivere som gjør boligreisen din mye enklere.

Les mer på krogsveen.no.

Tekst: Krogsveen

Next article