Home » Boligmarkedet » Tilbake til det trygge boligmarkedet
Boligmarkedet

Tilbake til det trygge boligmarkedet

Henning Lauridsen Administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Eiendom Norge

Starten av 2021 var preget av usikkerhet. Vi holdt oss hjemme og utsatte reiser og andre store planer.

I boligmarkedet derimot gikk forretningene som normalt, om ikke bedre. Første kvartal viste en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Det er normalt med vekst, men oppgangen var betydelig sterkere sammenliknet med tilsvarende periode de siste årene.

Høy etterspørsel etter bolig

I starten av pandemien sikret bransjen en trygghet i bolighandelen med å følge Eiendom Norges retningslinjer skreddersydd for smittevern under de alle stegene i et boligsalg.

Dette førte til at vi gikk på visninger, selv når samfunnet var stengt ned, fordi vi visste at det var laget trygge rammer. Den sterke veksten over hele landet skyldtes også de lave rentene, samt det var blitt større etterspørsel etter bolig under koronapandemien.

Første halvår i 2021 ble det solgt 13,2 prosent flere boliger enn i samme periode året før, og det ble lagt ut 7,9 prosent flere boliger. Veksten i antall omsetninger, og veksten i både antall nye boliger på markedet og antall solgt lå langt over tidligere år. På samme tid falt salgstiden til sitt laveste de siste fem årene. Det bekreftet en høy etterspørsel etter bolig i Norge.

«Sykepleierindeksen»

I august arrangerte Eiendom Norge «Boligdagen» under Arendalsuka med flere debatter og foredrag om bolig og boligpolitikk. Blant annet lanserte vi «Sykepleierindeksen» for første halvår 2021. Denne indeksen viser hvor stor del av boligmarkedet i Norge en med gjennomsnittslønn har råd til å kjøpe.

Indeksen konkluderte med at det var nærmest umulig for en med vanlig inntekt å kjøpe bolig på det sentrale Østlandet. Bare én til tre prosent av boligene i dette området kunne en sykepleier ha råd til å kjøpe i første halvår i år. Boliger tilgjengelig for «sykepleieren» gikk samtidig ned i alle landets byer.

Aktivitetsrekord i boligmarkedet

Styringsrenten gikk opp til 0,25 prosent i september, og de videre varslede renteøkningene fra Norges Bank vil gi en mer moderat prisvekst. Samtidig vil vi få høyere rentekostnader, som gjør at indeksen mest sannsynlig vil ligge på dette nivået en stund fremover.

På høsten så vi store forskjeller i boligprisene i Norge. Samlet sett steg boligprisene, noe som også er normalt for årstiden. Det har det siste året vært mange spekulasjoner om endret boligetterspørsel etter korona-pandemien og et res etter mer plass utenfor byene. Tallene for tredje kvartal viste at det kun var Nesodden som skilte seg ut på Østlandet med en prisvekst på 3,6 prosent.

Det går mot aktivitetsrekord i boligmarkedet i 2021. Aldri før har det blitt solgt flere boliger i Norge. Samtidig følger boligprisveksten et vanlig konjukturforløp som den avviket fra året før. Når vi nærmer oss årsslutt ser det norske boligmarkedet sunt og godt ut, i likhet med norsk økonomi generelt.

Av Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Neste artikkel