Skip to main content
Home » Boligmarkedet » Våtromsnormen: Veien til suksess på badet
Sponset

Når det skal bygges bad, det aller dyreste rommet i huset, er håndverkere med riktig kompetanse alfa og omega for et vellykket sluttresultat. Derfor er Fagrådet for våtrom og Godkjent våtromsbedrift begreper du bør kjenne til.

FFV – hvem er det?

Fagrådet for våtrom (FFV) – har du hørt om dem? Ut fra egen beskrivelse er de «en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon som har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader». Selv om FFVs arbeid i all hovedsak er rettet mot fagfolk, så er alt de sier og gjør også superviktig for deg og badet ditt.

FFVs viktigste målsetning er å jobbe for at alle våtrom skal bygges riktig første gang, så de holder seg tørre og lekkasjefrie i uoverskuelig fremtid. I tillegg til å administrere kurs, består mye av arbeidsdagen i å kommunisere med både Godkjente våtromsbedrifter og andre bransjefolk. Mange henvendelser dreier seg om regelverket og hvordan dette skal tolkes. FFV får også en del spørsmål fra privatkunder om hva slags dokumentasjon de bør sikre seg på utført arbeid, og av og til en og annen telefon fra en fortvilet forbruker som har opplevd at noe har gått riv ruskende galt, og har behov for faglig bistand, tips og veiledning.

Våtromsnormen

Helt siden starten i 1992, har FFV jobbet utrettelig for å få til våtromsbygging på en bedre måte. Noe av det første de gjorde, var å snekre sammen det som skulle komme til å bli selve hjertebarnet deres – Byggebransjens våtromsnorm, eller Våtromsnormen, som i dag driftes i samarbeid med SINTEF. Våtromsnormen er enkelt fortalt en slags kokebok for håndverkere – en komplett samling oppskrifter på hvordan et våtrom skal planlegges og bygges på en forskriftsmessig og god måte. Det er derfor viktig at du som forbruker og bestiller setter krav til at arbeidet skal utføres iht. Byggebransjens våtromsnorm i kontrakten med utførende våtromsbedrift eller håndverker.

bvn-logo
Se etter dette merket når du skal velge fagfolk til å pusse opp badet ditt, og sjekk alltid at godkjenningen er gyldig på ffv.no/godkjente-vatromsbedrifter

Godkjente våtromsbedrifter

Et av målene til FFV er å øke antallet Godkjente våtromsbedrifter, dvs. bedrifter som har sitt på det tørre med hensyn til våtromssertifisering og kompetanse. I dag er det ca. 1100 godkjente bedrifter fra Lindesnes til Svalbard. En bedrift med godkjentstempel fra FFV står for kvalitet og seriøsitet, noe som er sårt tiltrengt i en ikke alltid like vanntett bransje. For å kunne få betegnelsen Godkjent våtromsbedrift, må følgende kriterier oppfylles: Firmaet må ha våtromssertifisert leder og fagarbeidere. Det må følge Våtromsnormen og kontraktfeste denne i størst mulig grad, og ha løpende abonnement.

Også takstbransjen kommer inn under ordningen. En annen målsetting FFV har er å bevisstgjøre deg som forbruker på viktigheten av å ta kloke valg med hensyn til hvem du lar slippe løs på badet ditt. Derfor oppfordres du til å bruke Godkjente våtromsbedrifter. På hjemmesiden ffv.no finner du en liste over samtlige. Ta deg en tur innom, så slipper forhåpentligvis du å ta den fortvilte telefonen i ettertid for å søke nødhjelp. Men – fortell gjerne også om den gode opplevelsen din, om badet som ble vellykket – eller om håndverkeren som gjorde en glimrende jobb! Da får folka i Fagrådet en fin dag på jobb!

På hjemmesiden finner du en liste over samtlige godkjente våtromsbedrifter: ffv.no

Av Anne-Sofie Tjerbo, Fagrådet for våtrom

Next article