Home » Boligmarkedet » Viktige råd til boligkjøpere
Boligmarkedet

Viktige råd til boligkjøpere

Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Cf-wesenberg/ Kolonihaven

Boligmarkedet endret karakter i løpet av 2022. I første halvår var markedet preget av prisvekst som følge av kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant de som allerede var inne i boligmarkedet. I andre halvår var markedet preget synkende priser som følge av raskt stigende renter og høyere priser på varer og tjenester.

– Så langt i 2023 er etterspørselen etter brukte boliger sterk, omsetningen høy og boligprisutviklingen er som normalt for årstiden. For folk flest er bolig en investering i velferd og livskvalitet, og boligbehovet påvirkes av befolkningsvekst og endringer i folks boligpreferanser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Høye bygge- og rentekostnader det siste året, har derimot ført til at salget av nye boliger er på et lavpunkt. Dette skaper et større press enn normalt på bruktmarkedet.

– Med nåværende situasjon i brukt- og nyboligmarkedet er det er en betydelig risiko for at det utvikles nye ubalanser mellom tilbud og etterspørsel som kan føre til sterkere prisvekst enn forventet, men uavhengig av prisutviklingen bør man uansett være godt forberedt når man går inn i boligmarkedet. Vi anbefaler alle som vurderer å kjøpe sitt neste hjem å følge NEFs 12 råd, avslutter Geving.

NEFs 12 råd til de som er på vei inn i boligmarkedet 

 1. Finn ut hva slags økonomisk ramme du har. Innhent prisvurdering av egen bolig hvis du skal selge, og få på plass tilbud om finansiering. Vær forberedt på at der boligtilbudet er lavt mot interessen kan det gi raskere salgsprosesser og høyere salgspris enn du forventer.
 2. Finn ut hva slags bolig du ønsker og har behov for.
 3. Kartlegg hvor du har lyst til å bo. Vær raus – du kan trives andre steder enn du først tenker på. Tenk på hvilken reisetid du er villig til å ha til og fra studier/jobb/aktiviteter.
 4. Gjør deg kjent med tilbudene innenfor din prisramme.
 5. Gjør deg kjent med boligen og nabolag før visning. Les hele prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger slik at du er godt forberedt når du skal på visning. Vær systematisk og grundig på visning, still spørsmål til megler før budgivning dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på.
 6. Det som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir ditt ansvar. Dette gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Derfor må du lese rapporten og alle andre salgsdokumenter grundig. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover.
 7. Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.
 8. Eiendomsmegleren bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen, og gir deg veiledning om hva du skal se etter, hvilket ansvar du har som kjøper og hvilket ansvar selger har.
 9. Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges boligen privat må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv. Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via eiendomsmegler/advokat.
 10. Som hovedregel må man på forhånd melde seg på visning hos eiendomsmegleren. Under visningen må man følge eiendomsmeglerens anvisning for gjennomføring av en trygg visning.
 11. Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har.
 12. I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende.

For å få en mer utfyllende guide til boligkjøpet kan man lese mer her.

Neste artikkel