Skip to main content
Home » Ditt hjem » Derfor bør du bytte ventilasjonsfilter i boligen regelmessig
ventilasjon

Derfor bør du bytte ventilasjonsfilter i boligen regelmessig

Foto: Getty Images

Filtrene i ventilasjonsanleggene i boligen skal bidra til at luften som kommer inn blir renset slik at svevestøv og partikler i uteluften ikke blir med inn. Siden dårlig inneluft kan gjøre deg syk, bør du sørge for at filtrene skiftes jevnlig.

Hvert eneste døgn puster vi inn cirka 10 000 liter med luft, og det er viktig at luften vi puster inn er av god kvalitet. Når du oppholder deg innendørs, kan nemlig lufta være forurenset av flere ting som husstøvmidd, pollen, virus, bakterier, tobakksrøyk og diverse avgasser fra bygningsmaterialer og møbler. I tillegg kommer forurensinger fra utelufta, slik som forurensning fra biltrafikk, veistøv, pollen og vedfyring.

Dårlig inneluft kan gi mange plager

Det er ikke bare de som lider av allergier eller som er spesielt sensitive som påvirkes av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Luften vi puster skal bidra til at vi får et skikkelig oksygenopptak, noe som igjen fører til at vi føler oss opplagte, sunne og friske, og at vi har overskudd til å yte mer. Dersom vi ikke får nok frisk luft, eller at luften er forurenset, er det lett å bli uopplagt og få et lavere energinivå. Forurensningen kan komme fra støv, partikler eller pollen. Derfor er det viktig å få tilført ren og frisk luft innendørs, og da må man ha gode filtre som sørger for at luften renses skikkelig før den kommer inn.

Når bør du skifte luftfilter?

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har mange anbefalinger når det kommer til tiltak som kan bidra til å gjøre inneklimaet bedre og mer behagelig. Deres minumumsanbefaling er å skifte filter minst en gang per år. Andre mener at filterbytte bør skje hyppigere, blant annet for å unngå en organisk vekst i filtrene. Slik vil en forebygge at partikler av sporer og muggsopp legger seg på kanalene og siden kan spres rundt i boligen.

Pollen, som består av relativt store partikler, stoppes av filteret og blir liggende i filterposen. Men dersom pollenpartiklene blir liggende over tid kan en risikere at de sprekker og skiller ut allergener som er så små at de kan gå tvers gjennom aggregatets ventilasjonsfilter, og således spres i bygningen. Derfor kan det være god praksis å skifte filter to ganger i året, en gang før pollensesongen setter i gang, og en gang til når pollensesongen anses for å være over. Erfaringsvis bytter de fleste om våren fordi de vil ha minst mulig motstand når kjølebehovet melder seg. Det er også greit å bli kvitt all forurensning fra fyringssesongen. Tanken på å kjøre «ren» vårluft gjennom et lag av tungmetaller og lignende som ligger i filtrene, virker ikke så fristende.

Dårligere ventilasjon ved tett filter

Et luftfilter som tettes av partikler taper vanligvis ikke egenskapen til å filtrere partikler, men luftmotstanden gjennom filteret øker kraftig. Det betyr at ventilasjonen blir dårligere etter hvert som filteret tettes. I større anlegg, hvor ventilasjonsviften styres etter hvor mye luft som skal tilføres, vil viftene øke hastigheten når motstanden og luftmengdene synker. Dette betyr mer bruk av energi og er derfor enda en grunn til å skifte filtre jevnlig.

Luftrenseren er et godt supplement

Tekstiler fra møbler, tepper og gardiner magasinerer støvpartikler som frigjøres ved berøring. En luftrenser som er utstyrt med gode finfilter vil ta hånd om mange av de partiklene som frigjøres fra inventaret i leiligheten. En god luftrenser vil også kunne ta hånd om virus, bakterier og eventuell vond lukt i rommet. Derfor kan luftrenseren også være et godt supplement på veien mot et bedre inneklima.

Av Tom Backe

Next article