Home » Ditt hjem » Ulven går for grønt
Ditt hjem

Ulven går for grønt

En helt ny og moderne bydel, Ulven, er under bygging i Oslo. Sentralt i Hovinbyen er OBOS i gang med å gjøre klart til 3000 nye boliger og 200 000 kvadratmeter med næringslokaler.

Den 280 mål store tomten på Ulven har i flere ti-år hvert preget av asfalt, betong og industri – nå er det et grønt skifte på trappene.

– Området skal forandres til et nytt område med grønne bomiljøer med arbeidsplasser, butikker og liv mellom blokkene. Det blir en god blanding av bolig og næring, cirka halvparten av hver forteller konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Ulven er en del av Hovinbyen, en relativt ny bydel i Oslo som har fått et kraftig løft de siste årene. Hele Hovinbyen er et prioritert utbyggingsområde i Oslo frem til 2030 og kan gi plass til så mye som 27 000 – 40 000 nye boliger når det står ferdig.

– Vår visjon og vårt mål med Ulven, er å etablere en helt ny og attraktiv bydel. Vi skal bygge gode boliger for OBOS-medlemmene og utvikle moderne og funksjonelle næringsarealer, sier Kjøberg Siraj.

Mer sentralt enn du tror

Området rundt Økern, Hasle og Bryn forbinder nok mange med industri den dag i dag. Med løftet av Ulven ønsker OBOS å gjøre noe med hvordan du ser på området.

– Det er faktisk like langt fra Jernbanetorget til Ulven som det er fra Jernbanetorget til Majorstua. Det er det ikke mange som tror, kanskje fordi vi ikke er vant til å ferdes til Ulven. Men det kommer vi til å bli etter hvert som Ulven nå transformeres til et sted det er godt å bo – og jobbe.

Tomten hvor de nye blokkene snart skal begynne å ta form har allerede et rikt kollektivt- og aktivitetstilbud, men mere skal det bli.

– Det tar tre minutter å gå til Økern T-banestasjonen – her går det både bane, buss og flybuss.  Det er kort vei blant annet til Vallhall Arena og Vålerenga Kultur- og Idrettspark. Samt kort vei til skolene Kuben og Valle Hovin. Etter hvert vil det også komme nye barnehager og flere aktivitetstilbud her, forteller Kjørberg Siraj.

Grønt miljø

Allerede da OBOS kjøpte tomten var det klart at det skulle fokuseres på et grønt uterom blant blokkene.

– Vi har investert mye i å tilrettelegge for gode, grønne fellesarealer både på bakke og på tak. I gårdsrom blir det blant annet pergola, grillplass, lekeplass og rikelig med frodig vegetasjon. Takterrassene blir attraktive fellesarealer og en fortsettelse av livet i gårdsrommet. Her vil du blant annet finne plantekasser, ulike møblerte soner og grønn kant på utsiden av terrassen, forteller Kjørberg Siraj.

Når Ulven står ferdig ønsker OBOS at området ikke bare kjennetegnes av grønne uteområder, men også av en grønn langsiktig tankegang.

– Blant annet vil avfallet fra husstander og næring i nye Ulven fraktes til et sentralt mottak via et søppelsug-anlegg i bakken. Dermed unngås store avfallsbiler rundt husveggene. Vi har også nylig tegnet en avtale med en av Norges største datasentraler som ligger i området om å bruke overskuddsvarme fra sentralen til å varme opp leilighetene i blokka.

Kollektivtrafikk

OBOS vil også legge til rette for gode kollektive løsninger, samt delingsordninger på bil og sykkel.

– Det er kort vei til Økern t-banestasjon hvor du kan komme deg til sentrum på ti minutter med t-banen. I tillegg vil vi redusere beboernes behov for egen bil ved å tilby dem bil- og sykkeldelingsordninger i enten garasje eller i fellesområder. Det blir også lagt opp til lading av el-bil i garasjeanleggene, avslutter Kjørberg Siraj.

OBOS solgte de første boligene på Ulven i slutten av juni i år. Da ble 131 av 141 tilgjengelige boliger solgt i løpet av en kveld. Neste salgstrinn har planlagt salgsstart i slutten av september og OBOS planlegger på å starte byggingen av blokkene før året er omme.

Av Eirik Knutsen, Mediaplanet, [email protected]

Neste artikkel