Skip to main content
Home » Ditt hjem » Har du fått med deg Boligpodden?
Ditt hjem

Har du fått med deg Boligpodden?

Jeg er så heldig å jobbe i en organisasjon som kan mye om bolig. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen til 41 boligbyggelag, som har en lang og stolt historie med å bidra til at flest mulig kan eie sin egen bolig i Norge. Boligbyggelagene bygger og forvalter boliger til sine godt over millionen medlemmer. Medlemskapet gir deg forkjøpsrett på boliger over hele landet, og er åpent for alle for et par hundrelapper i året.

Lina Støen er Senior kommunikasjonsrådgiver i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

I april i år hadde NBBL den første sendingen av podcasten Boligpodden. Her snakker vi løst og fast om dagsaktuelt boligstoff – alt fra boligpriser, airbnb og byutvikling til nabokrangler, trampolinestøy og det norske folks redsel for skjeggkre, og vi avslutter alltid med en quiz.

Snakk om bolig

Prat om boligkjøp, boligsalg og prisutvikling er ofte et kjærkomment tema i sosiale sammenhenger der det er behov for litt smalltalk. De fleste har meninger om boligmarkedet, har nylig kjøpt selv, er på leting, eller kjenner noen som har gjort et kupp. Utviklingen i boligmarkedet er noe de fleste er opptatt av. Og det skulle egentlig bare mangle – for de aller fleste er det den største investeringen vi gjør i livet vårt.

I Boligpodden snakker vi mye om boligpolitikk som er viktig for folk flest. NBBL er opptatt av at flest mulig skal eie sin egen bolig. 80 prosent av alle i Norge gjør det, og det viktig for vår framtidige velferd at det fortsetter slik. Men vil dagens unge også ha råd til det? Å eie sin egen bolig gir grunnlag for et godt liv. Det er en utfordring for mange uten pengesterke foreldre i ryggen når prisene er så høye.

«Leie-til-eie»

Boligbyggelagene tar dette på alvor og har flere tilbud til unge som skal etablere seg. TOBB i Trondheim og BATE i Stavanger tilbyr to ulike såkalte «leie-til-eie»-modeller. Obos har sitt nye konsept Bostart som du kan lese mer om i dette bladet. NBBL jobber også for at Startlån fra Husbanken kan benyttes av flere unge og har foreslått hvordan BSU-ordningen kan bli mer målrettet. Staten må også på banen for sikre at flest mulig fortsetter å eie boligen sin i framtida.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, gjestet i Boligpodden i august. Macic er ekspert på framtidens boligbehov og mente at det vil bli stor etterspørsel etter leiligheter for eldre i framtida. Da er det viktig at det utvikles gode konsepter som tar vare på de behovene eldre som kommer fra enebolig har. Fagerli Terrasse i Arendal er et eksempel. Her har Arendal Boligbyggelag tatt beboernes ønsker på alvor. Borettslaget i Fagerli Terrasse har fellesrom og hobbyrom, og el-sykler beboere kan bruke for å gjøre ting sammen. Ensomhet er en stor utfordring for mange i alderdommen, derfor er slike fellesskapsløsninger viktige.

Samfunnets behov

Få saker skaper så stort engasjement som fortetting i småhus og villaområder. God boligplanlegging handler om å ta et valg å stå for det, skrev er NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad på Boligbloggen vår. Han mente at politikere må slutte å gi etter for sterke pressgrupper, for det må også være mulig å overkjøre de som står steilt på ingen utbygging. Dette skapte naturlig nok sterkt engasjement og Ketil kom på Boligpodden for å klargjøre. Hovedpoenget hans var at politikere må bli flinkere til å tenke på storsamfunnets behov. De som skal inn på boligmarkedet i framtida har ingen til å snakke sin sak dersom politikerne gir etter for press i frykt for ikke å bli gjenvalgt.

Vi har lagt bak oss en tid en tid med galopperende boligpriser. Nå viser NBBLs boligmarkedsbarometer at folks forventninger til økte boligpriser har blitt dempet, selv om 58 prosent fortsatt tror prisene kommer til øke. Det sier ganske mye om hvor høye forventninger folk har til stigende boligpriser.

Det blir en spennende vinter vi går i møte. Har du lyst til å følge med finner du oss på SoundCloud og iTunes. Vi lover deg spennende gjester, tall og tull.

Av Lina Støen, Senior kommunikasjonsrådgiver i NBBL

Next article