Skip to main content
Home » Ditt hjem » Nøkkelferdig hus – et hus du kan flytte rett inn i?
nøkkelferdig hus

Nøkkelferdig hus – et hus du kan flytte rett inn i?

Foto: Shutterstock

Selv om ordlyden til «nøkkelferdig hus» virker ganske tydelig, er det likevel noe forvirring rundt hva et nøkkelferdig hus egentlig er.

Nøkkelferdig?

Ordlyden antyder et ferdigstilt hus der alt du egentlig trenger å gjøre er å vri om nøkkelen dagen bygget er ferdig. På den andre siden brukes betegnelsen også om hus som er nesten ferdige, hvor malearbeid eller listverk fortsatt gjenstår. Selv om det er usikkerhet tilknyttet generell bruk av betegnelsen, har man likevel mulighet til å presisere i løpet av planlegging- og byggefasen akkurat hvilken stand huset skal være ved ferdigstillelse. Dersom du drømmer om en bolig der alt du trenger å gjøre er å vri om nøkkelen og flytte rett inn, er dette fullstendig mulig. 

Prisdrivere

Ifølge Boligsmart.no koster et nøkkelferdig hus vanligvis rundt 28.000 kroner per kvadratmeter. Merk at dette er en gjennomsnittspris, og nøkkelferdige hus kan variere betraktelig hva angår størrelse og prisdrivere. Materialvalg vil blant annet ha en stor innvirkning på pris, så vel som hvilken standard man ønsker og hvor kompleks man vil at boligen skal være. Prisen kan med andre ord være både langt høyere enn 28.000 kroner, men også en del lavere.

De viktigste prisdriverne er størrelse og kompleksitet. Man bør derfor vurdere arealeffektive løsninger, og en arkitekt kan komme godt med her. Samtidig, dersom dette skaper en større grad av kompleksitet på grunn spesialtilpassede løsninger, vil dette ha betydning for hvor omfattende og tidkrevende arbeidet til håndverkerne blir. 

Planlegg godt

Du burde begynne å planlegge huset du skal bygge flere måneder før arbeidet skal igangsettes. Når du bygger et nytt hus, kan du enten velge et kataloghus fra en ferdighusprodusent eller få et hus tegnet av en arkitekt. Kataloghus er naturligvis enklere ettersom du benytter en etablert standard, men arkitekttegnede hus gir større valgfrihet og eierfølelse. Her må man vurdere hva som er viktigst for en selv.

Etter du har bestemt dette, bør du sørge for å ha finansieringen klar samt få oversikt over eventuelle søknader du må sende inn. Nybygg er alltid søknadspliktig. 

Hvis du vil ha et hus du kan flytte rett inn i ved ferdigstillelse, må dette formidles fra dag én. Vær nøye når du velger byggefirma, og utfør en grundig bakgrunnssjekk for å etterse at bedriften er seriøs og kvalifisert for arbeidet som skal utføres. Få tilbud fra flere aktører slik at du kan sammenligne pris og tilbud. Etter du har funnet rett byggefirma, må det tegnes kontrakt slik at krav blir innfridd.

Det er viktig å gjøre forarbeidet skikkelig, planlegge nøye og anskaffe en seriøs og god håndverker, slik at dagen du står der klar til å vri om nøkkelen, har veien til dette øyeblikket vært enklest mulig. 

Next article