Home » Ditt hjem » Tar du din brannsikkerhet alvorlig?
sikkerhet

Tar du din brannsikkerhet alvorlig?

Foto: Getty Images

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i hjemmet ditt. Forskriftene om brannforebygging sier blant annet at du skal ha minst én røykvarsler i hver etasje og slokkeutstyr som kan nå alle rom, og det anbefales å gjøre brannøvelser hjemme en-to ganger i året. Gjør du dette eller har du dårlig samvittighet nå?

Målet med brannforskriftene er å sørge for optimal brannsikkerhet og begrense konsekvensene. Forskriftene kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet og er lovpålagte å følge. Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune, avslører at det er et stykke å gå hos den norske befolkningen for å få oss innenfor disse kravene.

– Det handler om å forstå viktigheten av hvorfor blant annet røykvarslere og slokkeutstyr skal være på plass i boligen. Det er ikke for moro skyld, og er det noe som er enkelt og forholdsvis billig, så er det jo å sikre seg et tidlig varsel via fungerende røykvarslere som faktisk kan redde liv, sier Dalen.

– Hva tror du er årsaken til at vi ikke tar disse forskriftene alvorlig?

– Det kan være uvitenhet. Mange kjøper boliger og overtar gammelt utstyr uten å sjekke at det er oppdatert eller fungerer. Noen sitter kanskje også med gammelt utstyr som for eksempel røykvarslere som går i alarm stadig vekk og forstyrrer. Løsningen blir for noen å fjerne batteriet i røykvarsleren, i stedet for å anskaffe en riktig type røykvarsler, eventuelt montere den på et mer hensiktsmessig sted i boligen. Da står man igjen med færre varslingspunkt i boligen, og større sannsynlighet for at en brann får utvikle seg lenger før den blir oppdaget.

Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Foto: Brann- og redningsetaten

Tid = konsekvens

Tiden det tar fra et uhell skjer i forbindelse med brann og til innsats iverksettes, kan være det som skiller mellom liv og død. Det er her du selv kan bidra med å minimere utfallet. Jo større brannen har blitt, jo vanskeligere er den å slukke. Men hvor var det egentlig du satt det brannslukningsapparatet, og hvordan var det det skulle håndteres?

– I Oslo har brannvesenet en gjennomsnittlig utrykningstid på cirka syv minutter fra 110-sentralen blir varslet til første brannbil er på stedet, forteller Dalen. En rombrann kan utvikle seg på fem minutter og da er alt som er brennbart i rommet i full fyr. Det betyr at tidsvinduet er kort, hvor mangelfull varsling via røykvarslere eller brannalarmanlegg vil kunne medføre at du mister dyrbar tid. Utfallet kan i verste fall bli fatalt. Er du forberedt, får et tidlig varsel og vet hva du skal gjøre, kan du slukke selv i en startfase, eller sørge for å komme ut i tide.

Sikring av fritidsbolig

For de som har ansvar for hytte og fritidsbolig, er det de samme reglene som gjelder som i privatbolig.

– Vi oppfordrer til gode rutiner ved bruk av åpen varme og elektriske komponenter, samt sikre seg et tidligst mulig varsel ved brann- og røykutvikling, slik at brannen kan slukkes i startfasen, sier Dalen.

De fleste branner starter som ulmebranner og Dalen forteller at det er den optiske røykvarsleren som er mest effektiv for å fange opp røyken fra slike branner. Men ikke glem at de må vedlikeholdes.

– Røykvarslere har cirka ti års levetid. Se alltid hva produsenten selv formidler. En rett type røykvarsler i forhold til omgivelsene den plasseres i, jo mindre feilalarmer vil det være. Husk også at hvis komponentene aldri har blitt rengjort vil levetiden forringes. Skru de ned, støvsug og fjern skitt og støv. Røykvarslere bør testes hvert kvartal og byttes batteri etter et fast intervall, med mindre de er koblet til en strømkrets, oppfordrer Dalen til slutt.

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel