Skip to main content
Home » Energieffektive boliger » Nå må boliger energieffektiviseres – dette må du gjøre
Energieffektive boliger

Nå må boliger energieffektiviseres – dette må du gjøre

Carsten Henrik Pihl, Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne. Foto: Christiane Ylven Vibe, Huseierne

Det kommer nye krav til hvor energieffektiv boligen din må være. Dette kan bli dyrt for mange boligeiere, men vil spare strøm. Her forteller Huseierne hva du bør gjøre.

Strømmen blir dyrere, vi trenger mer strøm til elektrifisering av landbruk, transport og energi og det kommer nye regler. Dette er grunnen til at du i de nærmeste årene må energieffektivisere boligen din.

Nye regler kommer

Samtidig med at behovet øker, så kommer det nye regler om energieffektivisering fra flere kanter. Bankene har sine regler som gjør at de frem mot 2050 vil foretrekke å låne ut til «grønne porteføljer». Det betyr at vi som boligeiere får bedre renter for boliglån til energieffektive boliger. Og at vi til og med vil kunne slite med å få lån til boliger med dårlig energiklasse.

Noe som igjen vil påvirke salgsprisen til boligene.

Samtidig kommer EU med sitt «bygningsenergidirektiv». Dette er i sluttforhandlinger i EU nå, og vil gjennom EØS-avtalen få betydning for norske boligeiere. Direktivet sier noe om hvilken energiklasse boligene skal ha i årene frem mot et mål om at alle boliger skal ha energiklasse A i 2050. Delmål for 2030, er at alle boliger skal ha energiklasse E. Og delmål for 2033 er at alle boliger skal ha energiklasse D. Det betyr at de fleste norske boliger bygget frem til 1980-tallet må energieffektiviseres i første omgang.

Råd til norske boligeiere

Vi i Huseierne har arbeidet mye med råd til norske boligeiere om energieffektivisering og vi arbeider mye med de nye reglene som er på trappene for å kunne få regler som er best mulig for norske boligeiere. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får.

Hvorfor bør vi energioppgradere boligene våre?

Energieffektivisering er bra for lommeboken og bra for klimaet. I Norge øker forbruket av strøm slik at vi i løpet av få år kommer til å bruke mer strøm enn vi produserer.

Det gir oss en stor utfordring: For å bidra til reduserte utslipp og redusert oppvarming av kloden, er vi nødt til å bruke mindre fossilt brennstoff. Det betyr at blant annet transport, industri og landbruk må elektrifiseres.

Hva vil nye regler koste meg?

For en vanlig bolig bygget frem til rundt 2000-2010, må det gjøres en god del for å energieffektivisere nok: Nye energieffektive vinduer, etterisolering og deretter installasjon av varmepumpe og/eller solcellepaneler er tiltak som monner.

Men dette koster. Vanlig etterisolering og skifte av vinduer vil fort koste mellom 500 000 kroner og 1 million kroner for et vanlig hus, avhengig av dagens standard.

Boliger bygget etter 2010 er bygget etter vår byggestandard Tek10 eller Tek17, og har i utgangspunktet energiklasse C. Det vil si at med for eksempel varmepumpe eller solcellepanel vil de få energiklasse B. Dermed vil de oppfylle kravene i en god tid fremover.

Blir det noen unntak?

Ja, det er foreslått to viktige unntak i reglene fra EU. De skal ikke gjelde for hytter og fritidsboliger som brukes mindre enn fire måneder i året. Bygninger av historisk interesse unntas, men her er det opp til det enkelte land å definere unntakene.

Av: Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne

Next article