Skip to main content
Home » Hus og hytte » Doblet eiendomsskatten
hytte

Doblet eiendomsskatten

Audun Bringsvor
Audun Bringsvor
Av Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag - en interesseorganisasjon for 450 000 hytteeiere over hele landet. Foto: Leif Magne Flemmen

Norges mest upopulære skatt er både usosial og urettferdig. Takst og skattesats varierer fra kommune til kommune, og det er liten sammenheng mellom hva du betaler og hva du får igjen.

Er du hytteeier ligger du ekstra dårlig an: Du har ikke stemmerett i kommunen, du bruker i praksis ingen av kommunens tjenester – likevel betaler du sannsynligvis mye mer enn de fastboende.

Nå har regjeringen bestemt at skatten skal ned. Maksimal skattesats kuttes fra syv til fire promille. Det betyr at 100 kommuner rundt om i landet må forberede seg på å redusere skatten. Likevel får Norsk Hyttelag stadig henvendelser fra hytteeiere som melder at skatten fortsatt øker.

Doblet skatten i Sør-Fron

Hyttekommunen Sør-Fron i Gudbrandsdalen innførte eiendomsskatt i 2009. I 2017 økte kommunen skattesatsen fra 3,9 promille til 5,9 promille. Dermed må kommunen redusere skattesatsen senest i 2020 for å komme under den nye maksimalsatsen.

I fjor valgte kommunen å taksere alle eiendommene på nytt. I gjennomsnitt fikk alle fastboende en økning i taksten på 60 prosent. For hyttefolket var økningen enda mer dramatisk: Her snakker vi om en økning på 100 prosent eller mer. Likevel har kommunen foreløpig valgt å beholde skattesatsen på 5,9 promille. Det betyr at alle hytteeiere i kommunen må betale dobbelt så mye som i fjor. For mange betyr dette en ekstrakostnad på godt over 10 000 kroner.

Stavtaket foran

Norsk Hyttelag mener Sør-Fron bør lære av Trysil. Her har kommunen også taksert eiendommene på nytt. Når hytteeierne har fått mangedoblet takst, har politikerne heldigvis levd opp til kommunens slagord «Stavtaket foran»

I Trysil forutså rådmannen at takstene ville øke, og anbefalte å redusere skattesatsen som en utligning. Formannskapet foreslo en reduksjon til 2,5 promille, men kommunestyret endte med å vedta en ny skattesats på kun én promille.

– Vi ser at det ble for mye

Etter klare tilbakemeldinger fra Norsk Hyttelag, lokale hytteforeninger og en rekke hytteeiere, lover politikerne i Sør-Fron å se på skatten på nytt. Nå gjenstår det å se om medfølelsen er ekte, eller om vi bare får en symbolsk justering. Norsk Hyttelag krever at skatten reduseres til maksimalt 3,5 promille, noe som vil gi kommunen samme inntekter som i fjor. Norsk Hyttelag har allerede vært i kontakt med samtlige medlemmer i kommunestyret, og lover å følge saken tett frem mot neste kommunestyremøte i april.

Din hyttekommune

Vær klar over at det samme kan skje i din hyttekommune. Kanskje ikke før kommunevalget i høst, men hvem vet hva som skjer når et nytt kommunestyre skal balansere inntekter og kostnader. Et medlemskap i Norsk Hyttelag kan være en god forsikring.

Av Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag en interesseorganisasjon for 450 000 hytteeiere over hele landet. Har hytte i Hallingdal.

Next article