Skip to main content
Home » Hus og hytte » Temperaturen stiger i boligmarkedet
boligmarkedet

Temperaturen stiger i boligmarkedet

Christian Bjerknes
Christian Bjerknes
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

I NBBL måler vi folks forventninger til boligpriser, renteutvikling og arbeidsmarkedet en gang i måneden. Boligmarkedsbarometeret er temperaturmåleren på boligmarkedet, og det går mot varmere tider også i boligmarkedet.

Ikke siden august i 2018 har forventningene vært høyere. Det skyldes høyere boligprisforventninger og litt mer tvil om kommende renteøkninger.

Stadig flere tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 46 prosent i januar til 54 prosent i dag. Samtidig har andelen som tror på boligprisnedgang blitt redusert fra tolv til seks prosent.

Boligmarkedsbarometeret er først og fremst et mål på temperaturen i boligmarkedet. Utviklingen de siste månedene indikerer at frykten for et bratt prisfall har avtatt og at markedet generelt er i fin balanse.

Utsettes renteoppgangen?

Norges Banks prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Likevel har andelen blant befolkningen som tror på renteoppgang falt fra 82 til 75 prosent. Det er i tråd med utviklingen internasjonalt hvor renteforventningene har falt.

Jeg mener at fortsatt lav arbeidsledighet og god vekst i norsk økonomi gjør at det er vanskelig å forklare stigende optimisme med endringer i fundamentale forhold.

Derimot var gjennomgangstonen i høst at renteoppgang og høy boligbygging ville gi motvind inn i 2019. Boligprisutviklingen får stor medieoppmerksomhet, og det kan ha preget folks forventninger. Støttet av solid utvikling i norsk økonomi er bedringen i Boligmarkedsbarometeret på linje med vår forventning om en moderat boligprisvekst på fire prosent i 2019.

Av Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL

Next article