Skip to main content
Home » Kjøkken og bad » Åtte ting du må vite om oppussing av bad
oppussing

Åtte ting du må vite om oppussing av bad

Foto: Getty Images

Oppussing av badet er en omfattende jobb som krever mye kunnskap. Dette er du nødt til å vite før du setter i gang.

1. Elektro- og rørarbeid skal utføres av fagfolk. Elektroarbeidene av hensynet til liv, helse og brannrisiko. Rørarbeider av hensynet til vannlekkasjer med påfølgende fare for store lekkasjeskader. Stabilitet og bæring i konstruksjonene (gulv og vegger) og vannskadesikkerhet (vanntette membraner) er også så vesentlig at dette bør helt klart også overlates til de som kan det. Dette for å unngå at gulvet svikter, flisene løsner eller at dusjvannet renner ned i etasjen under. Husk også at egeninnsats kan tukle til ansvarsforholdet mellom deg og håndverkeren.

2. I prinsippet kan du gjøre det meste selv, men Plan- og Bygningsloven krever at du skal ha nødvendig faglig kompetanse for det du gjør.

3. Forsikring er også et element i dette, dersom det nyoppussede badet lekker. En annen ting er hva slags dokumentasjon skal du sitte igjen med?

4. Demontering/rivningsarbeider kan man gjøre mye av selv dersom man ønsker å spare penger – etter at elektriker og rørlegger har koblet ut strøm, vann og avløp. Øvrige arbeider bør man overlate til håndverkeren.

5. Velg bedrifter med dokumentert kompetanse og gode referanser. Gjerne en mesterbedrift eller en godkjent våtromsbedrift. Skulle det da likevel gå galt, har man reklamasjonsretten å støtte seg til. Sørg for at alle avtaler gjøres skriftlig.

6. Når arbeidene legges ut på anbud er det viktig å spørre flere, gjerne tre-fire bedrifter om pris på jobben.

7. Bruk god tid til planlegging i forkant, slik at forespørselen din er mest mulig konkret om valg av overflater, utstyrsplassering og lignende. Husk at endringsarbeider underveis i byggeprosessen fordyrer.

8. Mest økonomiske overflatematerialer å kjøpe inn vil være vinyler og våtromsmaling. Hva som er mest økonomisk over tid kan slå annerledes ut. Her vil forhold som holdbarhet, robusthet og rengjøring, spille inn. Ved videresalg er det også et spørsmål om hvilke typer av overflater som er «lett-solgt», og vårt inntrykk er at her vinner flisene.

Kilde: Fagrådet for våtrom, www.ffv.no 

Next article