Skip to main content
Home » Smarte hjem » Q&A: Norsk Boligbyggelag om energieffektivisering
energieffektivisering

Q&A: Norsk Boligbyggelag om energieffektivisering

I leiligheter er det flere tiltak husholdningene kan gjøre selv, som å installere et varmestyringssystem, bytte til fornybare varmekilder, og tette sprekker rundt dører og vinduer. Foto: Unsplash

Hva er egentlig energieffektivisering? Og hvorfor er det viktig? Vi spurte Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Q: Hva er Norsk Boligbyggelag?

A: Norsk Boligbyggelag (NBBL) er fellesorganisasjonen for boligbyggelag i Norge, har 1 050 000 medlemmer, forvalter 540 000 boliger i 13 400 borettslag og sameier, og bygger rundt 4 000 boliger i året. Samlet er boligbyggelagene Norges suverent største boligforvalter med i overkant av 20 prosent av hele boligmassen i Norge.

Q: Hva er energieffektivisering?

A: Energieffektivisering er tiltak for å redusere den samlede energibruken i boligmassen, og kan dreie seg om alt fra ny klimaskjerm, etterisolering av yttervegg, solcellepanel, nye vinduer, installasjon av vannbesparende utstyr og armatur, bytte til LED-belysning og installasjon av varmepumper. NBBL har gjennomført mulighetsstudier i ett borettslag i Arendal og ett i Trondheim, som viser at energiparepotensialet på levert energi var 82 prosent og 85 prosent, og i tillegg en CO2-besparelse på 83 prosent.

Q: Hvorfor er dette viktig i 2019?

A: Klimakrisen er kanskje vår tids største utfordring, og Stortinget har vedtatt at Norge skal redusere energibruken i eksisterende bygningsmasse med 10 TWh innen 2030. NBBL har vist at det er et stort potensiale for energisparing i de forvaltede borettslagene og sameiene, og at det kan være lønnsomt å gjøre det. Det skjer imidlertid ikke av seg selv. Med små midler fra ENOVAs side til mulighetsanalyser, mener vi at potensialet kan utløses. Dette vil være en billig og enkel løsning for staten; man bruker små midler, men stimulerer borettslagene og sameiene til å gjøre hele jobben.

Q: Hvilket tiltak anbefaler dere for å få til energieffektivisering?

A: NBBL anbefaler grundig planlegging, tidlig involvering av beboerne og vurdering av lønnsomhet på kort og lang sikt. Hvis man har en plan for hva man ønsker å gjøre på kort og lang sikt, kan man både gjennomføre de tiltakene som er rimelige og som gir umiddelbare effekter, som å bytte til LED-pærer, og planlegge og spare til de større tiltakene, som å gi bygningen ny klimaskjerm.

Q: Finnes det små tiltak den enkelte husholdning også kan bidra med til energieffektivisering?

A: I leiligheter er det flere tiltak husholdningene kan gjøre selv, som å installere et varmestyringssystem, bytte til fornybare varmekilder og tette sprekker rundt dører og vinduer. Bor man i enebolig kan man gjøre alle utvendige og innvendige tiltak.

Q: Er det noe du vil tilføye?

A: I borettslag og sameier er det generalforsamlingen/årsmøtet som avgjør om man skal gjennomføre større energioppgraderinger. For å få gode vedtak er det viktig å involvere alle beboere i prosessen. I samarbeid med NTNU, Universiteter i Caen og TOBB, har NBBL fått utviklet et 3D-verktøy og en interaktiv nettside som tar beboerinvolvering om rehabilitering til et nytt nivå: www.blimedoss.no. NBBL er optimistiske.

Next article