Home » Smarte hjem » Tips fra politiet
sikkerhet

Tips fra politiet

Foto: Unsplash

Norge er et trygt land, og sammenlignet med andre land har vi få boliginnbrudd. Det er likevel viktig med gode rutiner og forholdsregler, for det er ikke bare verdier som frarøves om man blir utsatt for boliginnbrudd, men også grunnleggende trygghetsfølelse.

Automatisering og smarthus-løsninger medfører en viss risiko. For eksempel vil en elektronisk dørlås gi de kriminelle andre muligheter for tilgang til boligen, enn det en tradisjonell nøkkellås vil gi – særlig dersom dørlåsen er tilknyttet wifi. Når det gjelder smarte hjem er det derfor viktig å vurdere sikkerheten på de produktene du velger å installere. Still deg selv spørsmålet: Er dette en seriøs leverandør som ivaretar sikkerhet?

Det som er viktig ved valg av teknologiske og digitale løsninger i hjemmet er:

 1. Alltid hold programvare oppdatert.
 2. Endre brukernavn og passord regelmessig.
 3. Bruk to-faktor autorisering der det er mulig.

For å være føre var, er det viktig å skrive ned rammenummer på sykler og serienummer på elektronikk og merkeverktøy. Skulle du da være så uheldig å oppleve innbrudd, muliggjør dette politiets jobb med å spore beslaglagt tyvgods til riktig eier.

Christina T. Rooth, politiinspektør. Foto: privat

Åtte tiltak som kan forebygge boliginnbrudd

 1. Lås alltid dører: Det viktigste er å sørge for at det ikke er altfor enkel tilgang til de verdiene du har.
 2. Lukk vinduer: Husk å lukke vinduene, spesielt i første etasje.
 3. Hold lagringsplasser låst: Boder og garasjer bør alltid være låst. Lås inn sykler. Prøv også å unngå at de står åpent med fritt innsyn, slik at du unngår å blottlegge hva som finnes der av verdier.
 4. Alarm: En bolig med alarm kan gi økt trygghet, men gir ingen garanti. Et godt tips er å ha alarmselskapets skilt på veggen. Det kan virke avskrekkende.
 5. Utebelysning: Sørg for å ha rikelig med utebelysning, gjerne med sensor.
 6. Bli kjent med naboene: Vær aktiv i velforeninger og på dugnader. Oppretthold relasjoner til naboene og ha god kommunikasjon så kanskje nabolaget følger bedre med på boligen din.
 7. Samarbeid ved fravær: Ha bilen utenfor og søppel i søppelkassen. Samarbeid med naboer og venner om å hente posten, så den ikke blir et tydelig tegn på at huset står tomt om du eller familien er på ferie.
 8. Husnøkkel: Ikke oppbevar nøkkelen til huset under dørmatta eller på andre åpenbare og lett tilgjengelige steder.

Vi ser nå en tendens til at grove tyverier fra bod er i ferd med å ta over en del for grove tyverier fra bolig. 

Av Christina T. Rooth, politiinspektør

Neste artikkel