Home » Ditt hjem » Regjeringen vil få orden i boligmarkedet
Kjøp og salg

Regjeringen vil få orden i boligmarkedet

For å få orden på et konfliktfylt boligmarked har regjeringen kommet med konkrete forslag til lovendringer som vil få konsekvenser for alle som handler bolig i det norske boligmarkedet.

I juni i år kom regjeringen med flere forslag til lovendringer som de mener skal gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig. Blant annet skal det ikke lenger være lov å selge en bolig «som den er» og selger blir pliktig til å presisere hvilke feil og mangler boligen har.

Krangel om feil og mangler

Rundt 25 prosent av alle boligkjøp i landet ender i krangel om feil og mangler. Dette ender ofte med bruk av kostbare advokater og andre dyre kostnader forbundet med retts- og tvistesaker.

– Norsk takst har jobbet i mange år for å få en tryggere bolighandel i Norge. I dag er det alt for mange konflikter i forbindelse med boligkjøp, det er vanskelig å komme med et nøyaktig tall men vi vet at det er alt for mange, sier Are Andenæs Huser, direktør i Norsk takst.

Regjeringen har nå lansert konkrete forslag til lovendringer i håp om å få bukt med konfliktene.

– Forslagene er langt på vei i tråd med takstbransjens anbefalinger. Vi mener det er riktig at politikerne tar aktive grep for å sikre en tryggere bolighandel. Vi har lenge ment at forbrukerne trenger et bedre vern enn i dag, og med disse endringene tar vi store skritt i riktig retning, forteller Huser.

Avhendingsloven som regjeringen vil endre har fått mye av skylden for krangler mellom boligselgere og kjøpere. Grunnen til det er at loven regulerer ansvarsforholdene i bolighandler og gir føringer for hva slags feil og mangler du som boligkjøper kan kreve erstatning for og ikke. Uten at loven er spesielt konkret om hvor grensen går ifølge en rekke jurister.

De nye endringene vil gjøre noe med dette. Loven vil blant annet stille større krav til tilstandsrapporter av boligen og til takstmennene som utarbeider rapportene. Flere av endringene som Regjeringen har lagt frem vil i så fall få betydning for den norske takstbransjen.

– Vi vil imøtekomme de kravene politkerne kommer med. Vi ønsker høye kompetansekrav i en offentlig autorisasjonsordning og tror at brorparten av Norsk taksts sertifiserte  takstmenn allerede innehar den kompetansen som kreves, forteller direktøren.

Lovendring

Justis- og beredskapsdepartementet har kommet frem til følgende tre forslag til lovendring:

1. Fjerning av lovens forbehold om at boliger selges «som de er», og fjerning av kravet om at en mangel må være «vesentlig» – heretter skal selgere bli «ansvarlig for alle feil og mangler som overstiger en viss minsteterskel».

2. Minsteterskelen skal utbroderes i et eget punkt i loven og være «betraktelig lavere» enn dagens vesentlighets-krav, lover departementet. «Bagatellmessige feil» skal ikke være erstatningspliktige.

3. Mens disse to lovendringene skjerper kravene til boligselgere, foreslås også en streng undersøkelsesplikt for kjøpere, hvor det forutsettes at man er kjent med alle mangler som beskrives i boligens dokumentasjon – inkludert en eventuell tilstandsrapport. Disse kan man ikke klage på.

Tryggere marked

– I dag er det stor variasjon i hvordan rapportene er utformet. Det er et problem. Jeg tror også vi må erkjenne at det er kvalitetsforskjeller. . Norsk takst har jobbet for å få på plass offentlige krav og støtter en autoriseringsordning med kompetansekrav og innholdskrav til rapportene, forteller Huser og poengterer at de med endringene vil få mer ensartede tilstandsrapporter med bedre kvalitet.

De nye reglene må også tydeliggjøre takstmannens ansvar for innholdet i rapportene. Når takstmannen har et selvstendig ansvar for rapportens innhold  slipper kjøper og gå via selger dersom det oppdages noe feil med rapporten, slik de ofte gjør i dag, avslutter Huser.

Neste artikkel